DXN Romania

http://cafea.cafeaganoderma.ro/

nagygabor

Stimate Vizitator!

Acest site este conceput pentru a te ajuta!

Ce te face sã crezi cã ai nevoie de ajutor?

Pentru cã, ºtiinþa spune, cã nu existã oameni sãnãtoºi, doar oameni fãrã un diagnosic medical! Dincolo de glume, hai sã vedem datele statistice!

Fiecare al doilea om moare din cauza unei boli cardiovasculare, fiecare al treilea de cancer, restul suferã de diferite alte boli: alergia devine zilnicã, diabetul zaharat afecteazã din ce în ce mai mulþi oameni. 

În ziua de astãzi stresul a devenit un factor de risc major. 

Dacâ tu nu suferi deocamdatã, eºti foarte norocos !

Eu din pãcate n-am avut noroc.

În noiembrie 2008 am suferit un atac cerebral tocmai cînd conduceam, abia m-am putut opri, vomitam, ameþeam, aveam pulsul peste 200 – aºa m-au dus de urgenþã la terapie intensivã .  Dupã cîteva sãptãmîni de spitalizare nu m-am simþit de loc bine: cefaleea, insomnia, panica ºi sindromul depresiv persevereau. Medicii mi-au spus cã simptomele vor ceda cu timpul, ºi m-au expediat acasã – ca ºi vindecat! Am început sã mã înteresez, sã citesc ºi mi-am dat seama cã sufãr de un sindrom depresiv serios, ºi am contactat un psichiatru. În trecut am crezut cã acest sindrom este doar o tristeþe, lipsa de “chef” – dar asta este ceva mult mai serios – te doare tot sufletul, nu te stãpîneºti pe gîndurile melancolice, triste, degeaba încerci sã fii pozitiv…

Psichiatrul mi-a prescris antidepresnaþi ºi Xanax, am început sã mã simpt mai bine, puteam sã dorm. Dar ºtiam cã n-am ajuns la final, nu pot sã trãiesc o viaþã întregã pe antidepresanþi ca un nebun. Am început iarãºi sã citesc, sã mã rog la Dumnezeu sã gãsesc o soluþie efectivã. 

În acestã conjuncturã am dat de produsele DXN în martie 2009. Deoarece cafeaua obiºnuiþã î-mi fãcea reflux, am rãmas uimit cã cafeaua DXN nu face aciditate sau reflux, din contrã: refluxul gastric a trecut!

Cel mai mare miracol a fost cã datoritã bãuturilor DXN, a capsulelor GL, ºi a lichidului antioxidant: sindromul depresiv, insomnia ºi atacurile de panicã au dispãrut! Iarþãi am reuºit sã arunc toate medicamentele ºi azi trãiesc sãnãtos. Seara savurãm o cafea cu nevasta mea, ºi dormim nederanjaþi toatã noaptea!

Dacã mã gîndesc bine – dupã recomandarea medicalã azi ar trebui sã iau 8 medicamente în continuare sã ajung ºi eu ca bãtrînii noºtrii: cu o grãmadã de pastile.

Ciuperca ganoderma m-a ajutat! Nu ºtiu cum ºi prin ce fel de substanþe, ce procese interne, dar m-a ajutat!

ªi acum cîteva cuvinte dspre posibilitatea de afacere. Aceste produse nu se vînd decît prin distribuitori Multi-level!

Dacã vrei sã mã cinstezi cu atenþia ta, vreau sã-þi arãt o posibilitate la care poate nu te-ai gîndit pînã acum.

Mulþi oameni întrebaþi vor rãspunde cã ºtiu ce este MLM ºi vor spune cã ei nu vor sã deranjeze rudele, prietenii cu asemenea lucruri. Mai degrabã cautã de lucru, unde cineva le va spune ce sã facã, cum sã facã pentru un venit lunar fix.  

Vorbesc cu mulþi oameni, care spun cã noi tragem avantaj din colegii registraþi, care la rîndul lor nu cîºtigã, doar plãtesc. Hai sã ne gîndim mai bine!

Da, eu într-adevãr cîºtig bani dacã tu lucrezi în reþeaua mea. Dar numai dacã lucrezi! La fel ºi tu poþi sã cîºtigi bine dacã oamenii registraþi în reþeaua ta lucreazã la fel.

 

Dar unde se dau bani fãrã muncã?

Întrebarea este: unde poþi sã cîºtigi cel mai mult cu acelaºi devotement ºi muncã…Unde ai posibilitatea ca venitul tãu sã creascã lunã dupã lunã? N-ai decît sã ajuþi colegii din reþea sã cîºtige ºi ei din ce în ce mai mult lunar!

Nevasta mea a fost nevoitã sã caute de lucru pe lîngã cei 5 copii. A fost aleasã din 300 de aplicanþi. A avut de investit? Cum sã nu! Pantofi noi, haine noi, bani pentru transport etc. ªi-a vîndut timpul ei pt. firmã, crezând cã va avea de profitat…Au trecut 3 luni ºi salarul a rãmas doar promis dar nu ºi plãtit.

 

În contrast hai sã ne uitãm la afecera DXN !

Neavînd profitul din trecut, eram forþaþi sã gãsim alte soluþii în criza economicã. Povestea: credite, dobînzi, rate exaggerate, fãrã salar, cu 5 copii la ºcoalã…Fãrã mari investiþii am registrat în afacerea DXN ºi am început sã o facem cît mai popularã. Din ce în ce mai mulþi oameni s-au alãturat ºi au devenit consumatori. Am avut multã plãcere sã le ajut, sã le croiesc drumul pentru a afacerea cu care toþi cîºtigã bani independent de profesie sau calificare.

Cu cît am ajutat mai mult cu atît mai mulþi au devenit parteneri. Au fost mulþumiþi de calitate, ºi s-au decis sã devinã ºi ei distribuitori activi.

 

Îmi amintesc sponzorul nostru din Malayzia – lucrase ca asistentã la oncologie. A devenit membru activ cînd tatãl ei a devenit grav bolnav ºi s-a vindecat datoritã produselor. Astãzi e milionarã. La început a ajutat oamenii din banii ei, sau chiar din credite, sã poatã consuma produsele ganoderma. Dumnezeu a ajutat-o cu mulþi distribuitori ºi o reþea enormã.

Nimeni nu se simte pãcãlit – oamenii au consumat cafea ºi înainte – dar acum îºi pãstreazã sãnãtatea ºi deþin un venit bun datoritã ei. Legea nu permite sã declarãm cã suplimentele vindecã bolile, deci nu pot sã scriu ce s-a întîmplat, dar un lucru este cert: foarte mulþi au scãpat de probleme medicale.

În concluzie: Nu poþi sã ºtii cînd ajungi la o situaþie cînd ai nevoive de bani extra. Dacã eºti deºtept, dai o ºansã pentru  încã o posibilitate care îþi aduce extra bani dacã lucrezi.Afacerile regulare pot închide oricînd, firmele MLM îþi plãtesc comissionul totdeauna, mai departe: comisionul se moºteneºte.

Azi din mulþimea de firme MLM.

http://cafea.cafeaganoderma.ro/business_opportunity

Vélemény, hozzászólás?