Archive for Hit és gyógyulás!

Hit és megvallás a gyógyulás legjobb útja!

Hit és megvallás a gyógyulás legjobb útja!

Az egészség mindannyiunk számára a legnagyobb érték.

Mégis ahogy mondani szokás, nincs egészséges ember csak rosszul kivizsgált beteg.

Szinte mindenkit elér életében valamilyen betegség, ezért a megelőzés és a gyógyulás minden embernek fontos! 

Amikor valami betegség támad, amikor érzed a rossz tüneteket, kell valami biztos támasz, valami biztos segítség ami erőt ad és reményt, hogy vége lesz a rossznak és újra egészséges lehetsz. 

Ebben az állapotban van aki az orvosokban bízik csak és a gyógyszerekben, van akik az alternatív gyógymódokban hisznek és a megelőzést tartják legfontosabbnak, és vannak akik bármibe belemennének, bármit kipróbálnának csak gyógyuljanak meg. Erre alapozva rengeteg okkult praktika keresi meg a kenyerét, és sok kuruzsló, „csodadoktor” és „csodamódszer” szedi le a sápot, legtöbbször idős emberektől.

Rengeteg praktika kering az interneten a köztudatban, amikben van igazság is meg ostobaság is. 

Én hiszek a megvallás, a pozitív gondolatok, a helyes gondolkodás erejében!

De nem hiszek az Univerzumban, aki teljesíti a kívánságaimat, nem hiszek abban, hogy csak a gondolkodásunk, a pozitív gondolatok, a Titok spiritualizmusa gyógyítana, bár maga a módszer a Bibliából lett kiollózva. 

Én a teremtő Istenben hiszek, Jézus Krisztusban akiről azt írja a Biblia, hogy azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk, és hogy az Ő sebeiben gyógyultunk meg!

A vallás – az ördög legnagyobb találmánya – azonban kiölte az emberek szívéből a hitet, és eltávolította az embereket az élő Istenbe vetett valós hittől, a Biblia olvasásától, tanulmányozásától, így sose ismerik meg azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus ma is él, gyógyít és megszabadíthat minden bajodból, ha hittel megtérsz és elé járulsz bizalommal!

A vallásról írja a Biblia, hogy megőrzik a kegyesség látszatát de megtagadják annak erejét! 2 Tim 3:5 Meszelt sírok, akik kívülről fehérek de belülről telve vannak romlottsággal. Persze tisztelet a kivételnek. A vallás egy külső szokás rendszer amit emberek találtak ki, a kereszténység viszont egy személyes közösség kapcsolat Istennel, ami egy megtérés és újjászületés után jön létre. A vallás a katolikus hagyományokra dogmákra épít, a kereszténység pedig Isten Igéjére a Bibliára!

HIT pedig hallásból van a hallás pedig Isten igéjéből! Ahhoz hogy hegyeket mozgató , betegeket gyógyító hited legyen a Bibliát kell olvasnod és befogadnod elhinned!

Olvasd el ezt a rövid írást, amit a kereszténység egyik legnagyobb HIT tanítója apostola írt, arról a hitről ami képes legyőzni a betegséget, és amilyen hittel ő is meggyógyult pedig az orvosok azt mondták fiatalon megfog halni annyira beteg.

Keresd Istent és az Ő erejét személyét és ne ad el a lelked az életed okkult kuruzslóknak, vagy hamis tanítóknak! 

„Jézus így szólt a Márk 11,23-24-ben: „Mert  bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és  ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit  mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit  csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és  meglesz az néktek.”

Ez a két kedvenc versem a Bibliából. Azt hiszem  azért, mert ez a két vers hozott le a betegágyról, évekkel ezelőtt.  A  hit Isten Igéjéből táplálkozik. Sok ember csodálkozik, hogy miért nem   növekszik hitben. Sokszor azért, mert nem táplálkoznak Isten Igéjéből. 

A  hit úgy növekszik, hogy tápláljuk és gyakoroljuk azt. Mi Isten Igéjéből  táplálkozunk, és azután gyakorlatban alkalmazzuk. Az Ige cselekvőivé  kell lennünk, nemcsak hallgatóivá. A Jakab levélben ez áll: „Az  igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói.” Az Igét megtartani azt jelenti, hogy annak alapján cselekszünk. Az egyszerű  olvasás vagy elmélkedés még nem építi a hitet, csak létrehoz egy  bizonyos hitminőséget, de ennek a mi mindennapi beszédünk részévé kell  válnia.

Az Igének a mindennapi beszédünk részévé és mindennapi magatartásunkká kell válnia. Ahogy nő a hit, úgy csökken a Sátán uralma  felettünk. A körülmények egyre kevésbé nyomasztanak, és a félelmet is  leromboljuk.

Mindenki vágyik arra a percre, amikor megszabadulhat a  félelemtől. Olyan sok félelmünk van! Sokáig még, mint Isten szolgája is  meg voltam kötözve bizonyos félelmekkel. De már olyan rég megszűntek, hogy úgy tűnik, mintha soha nem is lettek volna.

Hiszem, hogy eljön az idő, amikor a félelmet leromboljuk, és végleg a múlt részévé válik.  Ahogy a hited növekszik, elkezded gyakorolni a jogaidat Krisztusban.  Elkezded elvenni azt, ami a tiéd. Először azokat a dolgokat foglalod el, amelyekben azelőtt csak reménykedtél. Reménykedtél, hogy lesz pénzed, és most hit által el is veszed.

Ha beteg vagy, akkor azt kell mondanod: „Az Ő sebeiben meggyógyultam” , és nem azt: „Még mindig beteg vagyok”.  Ha ezt mondod, akkor be kell látnod, hogy az Ige igaz, de te nem cselekedtél annak alapján. De ha azt mondod: „Az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem vagyok beteg”, akkor az Ige alapján cselekszel.  Elérheted azt a szintet, hogy mindig Isten Igéje alapján cselekedj.

 Amikor baptista prédikátor voltam, nem hallottam semmit a teljes evangéliumi  egyházról és Isten Gyülekezetéről. Nem tudtam, hogy van még rajtam kívül valaki, aki hisz az isteni gyógyulásban. Fiatal, baptista igehirdető voltam, és amikor valamilyen tünetet észleltem a testemen, abban a pillanatban megálltam és elkezdtem hangosan nevetni: „Sátán! Nem tudod, hogy ezt nem teheted? Isten Igéje azt mondja, hogy én meggyógyultam!  Isten Igéje azt mondja, hogy Jézus elvette az én erőtlenségemet és  hordozta az én betegségemet. Kinyilvánítom, hogy jól vagyok!”  Ellenálltam a betegségnek, éppen úgy, mint a bűn kísértésének.  Szükséges, hogy ellenálljuk mindannak, ami nem osztályrészünk. Dicsértem Istent, és még valami mást is tettem.

Olvastam a Jakab levélben egy igét: „Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe  estek.” Tudtam, hogy itt a kísértés szó próbatételt is jelent. Tehát  örömnek kezdtem tartani minden próbát. Elkezdtem dicsérni Istent teljes  gőzzel, és néha már mialatt ezt tettem, minden tünet eltűnt.

A megvallás hozza meg a birtoklást

Miután a  Szent Szellem keresztséget elnyertem, többször előjött az ördög és  megtámadta a gyermekeim testét. Nagyon dühös lettem rá. De letérdeltem, elkezdtem Istent dicsérni a próbáért, amely lehetőséget ad arra, hogy az Ő Igéjét gyakoroljam. Tíz eset közül kilencben már akkor elnyerték a gyermekeim a gyógyulást, mielőtt felkeltem volna az imából.

 Egy  alkalommal a kislányom beteg volt, és én ismét letérdeltem az ágya  mellett, hogy imádkozzam érte. Megköszöntem Istennek a próbát, mert Ő  azt mondta: „Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, amikor különféle  kísértésekbe estek”. Tehát örülni kezdtem. Mialatt örvendeztem és  nevettem, éreztem, hogy a homloka hirtelen lehűlt. Kissé csalódott  lettem, hiszen még nem is kezdtem el imádkozni.

Ez a hit cselekedete  volt az Ige alapján, mert az Ige mondja, hogy teljes örömnek tartsuk,  amikor különféle kísértésekbe esünk, és ez valóban egy kísértés, próba  volt. Inkább én lettem volna beteg a gyermekeim helyett. 

Csodálatos,  hogy képesek vagyunk felnézni és azt mondani: „Atyám, köszönöm, hogy az vagyok, amit te mondasz rólam. Te azt mondtad, hogy meggyógyultam, és  én hála Istennek, meg is gyógyultam.”

A hit birtokbavétel, mert a Biblia  azt mondja, hogy aki hisz, annak megvan az, amit kért. A hit Isten  Igéje megvallásának az atmoszférájában növekszik.

 Nem a bűn megvallásának atmoszférájában. Ha rosszat tettünk, valljuk meg, és Ő  megbocsát. Most azonban arról a megvallásról beszélek, hogy kik vagyunk  Krisztusban. Ez a megvallás, amely szívünk hitéből nő ki, biztosan  átvezet azon az akadályon, amely közöttünk és a győzelem között  tornyosul. Azt hittem, eleget tanítottam már erről, de az Úr nemrég  szólt, hogy azt akarja, még többet tanítsak.

Az Egyház ugyanis még  mindig szűkében van ezeknek az ismereteknek.

Márk  11,23: „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a  hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik,  hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”

Az  Úr egyszer megmutatta, hogy a keresztények a kimondásnál futnak  zátonyra, nem a hitnél. Nem elég, ha egyszerűen csak hiszem. Ki is kell  mondanom.

 A Róma 10,8-ban ez áll: „De mit mond? Közel van hozzád az  Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde,  amelyet mi hirdetünk.” Tehát az Ige [a beszéd], a szádban van.”  Gyakran, bár hívők vagyunk és újjászülettünk, de a hit beszéde még sincs  a szánkban.

Valami másról beszélünk. Ilyenkor, ki kell igazítanunk magunkat és ismét összhangba kell kerülnünk Isten Igéjével. Amit  megvallok, az az enyém; és mindössze ennyi az enyém. Ha csak akkor vagy  hajlandó valamit megvallani, miután már ténylegesen birtokolod is –  helytelen gondolkodás.

Így a szekeret kötöd a ló elé, és nem kapod meg,  amire vársz. Hasonló a helyzet az üdvösséggel is. A Róma 10,9-10 így  szól: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és  szívedben hiszed, hogy az Isten föltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az  üdvösségre.”

A megvallás törvénye az, hogy kimondom, hogy  megszereztem, mielőtt ténylegesen meg is volna.

 Pontosan  így gyógyult meg a béna testem és a deformálódott szívem is.  Megértettem az igazságot, és megvallottam, hogy meggyógyultam.  Megvallottam, mielőtt még kézzelfoghatóan megtörtént volna. Mikor  kimondtam, hogy a szívem jól van, még ágyban voltam, és abban a percben,  ahogy megvallottam, az ördög megtámadott.

De hála Istennek, akkor már  ismertem ezt a törvényt. Az ördög azt mondta, nem gyógyultam meg, hiszen  még ágyban vagyok és a szívem is rosszul ver, de én azt feleltem erre,  hogy nem azért gyógyultam meg, mert láthatóan vagy érezhetően egészséges  vagyok, hanem azért, mert hiszem. Hit által van meg az egészségem.

Ha  én hazudok, akkor Jézus is hazudik. És tíz perc múlva már kint voltam az ágyból; a lábamon álltam. Az ördög megpróbált hazugnak nevezni, de mi  tudjuk, hogy az Ige igaz.

 Szánkkal  valljuk meg az üdvösséget is. Már azelőtt megvalljuk, hogy  újjászülettünk; mielőtt Isten a szellemünkbe költözne és újjáteremtene.

 Amikor újjászülettél, bizonyságod lett a szívedben. De a megvallást  akkor tetted, amikor még nem volt meg ez a bizonyságod. A megvallás  viszont létrehozta szívedben azt, amit megvallottál, és Isten működni  kezdett a szellemedben és újjáteremtett.

Néhány  évvel ezelőtt tartottam egy összejövetelt Texasban. Egy éjszaka, ahogy  imádkoztunk a betegekért és azokért, akik Szent Szellemmel akartak  betöltekezni, sorra került egy rendkívül előkelő külsejű hölgy is.

Azt  mondta, azért jött, hogy betöltekezzen a Szent Szellemmel. Szerette  volna, ha kézrátétellel imádkozom érte, de azt is mondta, hogy még újjá  is kellene születnie, mert nem biztos abban, hogy van-e üdvössége, és  szüksége van gyógyulásra is. Szent Szellemmel való betöltekezésért jött,  de még két más dologra is volt szüksége.

Elmondtam vele egy imát:  „Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus Nevében jövök  Hozzád. Te azt mondtad az Igédben, hogy aki hozzád jön, azt semmiképpen  ki nem veted, és azt mondtad, aki az Úr Nevét segítségül hívja, az  megtartatik.

Én most segítségül hívom ezt a Nevet, és kérlek Téged, hogy legyél az én megváltóm. Azt mondtad, ha megvallom a számmal, hogy Jézus  az Úr, és hiszem a szívemben, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból,  akkor üdvözülök. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, meghalt az én  bűneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért, és számmal  megvallom Őt megváltómnak, és megvallom azt is, hogy üdvösségem van.” 

 Amikor  befejezte ezt az imát, elmondta, hogy valami történt a szívében.  Megmagyaráztam neki, hogy megvallotta Jézust Úrnak, ezért örök életet  nyert.  Tehát  megvallotta, hogy neki ez megvan, és azután vette a Szent Szellemet és a  gyógyulást is. Mind a hármat tíz perc alatt fogadta el. A megvallás még  azelőtt megtörténik, mielőtt Isten cselekedne a szellemünkben és  újjáteremtené azt. Abban a percben, ahogy elismered Jézus Krisztust  Uradnak, örök életed van. Megvallom, hogy van üdvösségem, mielőtt Isten  még cselekszik és újjáteremt.

 Ugyanez a törvény érvényes, amikor a Szent  Szellemmel való betöltekezésről van szó. Hiszem, megvallom és azután  megkapom.  Amikor  először találkoztam teljes evangéliumi hívőkkel, észrevettem, hogy  többet tudok a hitről, mint ők. Ők többet tudtak a Szent Szellemről és a  szellemi ajándékokról, én viszont többet tudtam a hitről. Sajnálatos  hibát követünk el, ha azt gondoljuk, mi már semmit nem tanulhatunk  másoktól.

Elmentem egy teljes evangéliumi pásztorhoz, hogy betöltekezzem  a Szent Szellemmel. A pásztor azt mondta, hogy inkább az aznapi, esti  istentiszteleten keressem őt fel. De én azt feleltem, hogy nekem  biztosan nem tart majd hosszú ideig, hogy betöltekezzem. Megmagyarázta,  hogy vannak bizonyos törvények, amelyeknek ha engedelmeskedem, az  meghozza az eredményt, ha pedig nem, akkor hiába várok. Törvények szabályozzák az elektromosság működését is; és ezeket sem hagyhatom  figyelmen kívül. Ugyanígy van ez a szellemi területen is.

 Én valóban nem  fordítottam nagy figyelmet ezekre a dolgokra. Hallottam róluk, de nem  figyeltem rájuk. Letérdeltem egy nagy karosszék mellett a nappaliban,  felemeltem a kezem és azt mondtam:

 „Mennyei Atyám, eljöttem  ide, hogy vegyem a Szent Szellemet. A Te Igéd, az Apostolok cselekedetei  2,38 szerint, a Szent Szellem ajándék: „Térjetek meg és  keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek  eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.”

A 39. vers azt  mondja: „Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és  mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi  Istenünk.” Ebben tehát én is benne vagyok. Tudom, hogy a Szent  Szellem éppen úgy ajándék, mint az örök élet. Elfogadtam már az Úr Jézus  Krisztust és a gyógyulást hit által, most pedig veszem a Szent  Szellemet hit által. Köszönöm, hogy most betöltesz Szent Szellemmel, és  hogy Ő belém költözött. A Te Igéd azt mondja az Apostolok cselekedetei  2,4-ben: „és megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni  más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.” .”

 Szeretném,  ha észrevennétek, hogy az apostolok csak azután kezdtek el nyelveken  szólni, miután beteltek Szent Szellemmel. Sok nehézséget okoz ez ma az  embereknek. Nem hiszik, hogy a Szent Szellem bennük van, csak ha már  elkezdenek nyelveken szólni. Pedig először hinned kell, azután meg kell  vallanod, végül engedd, hogy az Ige gondoskodjon magáról. Néha hallok  butaságokat is. Valaki azt mondta, hogy a Szent szellem „beszélteti” az  embert.

 De a Biblia soha nem állítja, hogy a Szent Szellem valaha,  valakivel is „csináltatott” valamit. A démonok „csináltatnak” az  emberekkel dolgokat; a Szent Szellem vezet és tanít. Az Apostolok cselekedetei 2,4 kijelenti, hogy a Szellem adott nékik szólást.

Egy  dolog, hogy veszünk valamit, amit valaki ad nekünk, és egészen más, ha  rá vagyunk kényszerítve, hogy az akaratunk ellenére cselekedjünk.  Kilencévesen  anyai nagyszüleimhez költöztem. Nagynéném még otthon élt.

 Az volt a  szokása, hogyha szedett valamilyen gyógyszert, akkor nekem is adott  belőle. Amit ő bevett, azt nekem is be kellett vennem. Azok közé az  emberek közé tartozott, akik azt hiszik, minden este be kell venniük egy  nyugtatót, tehát ilyenkor nekem is be kellett vennem.

Biztosítalak  benneteket, hogy magamtól soha nem vettem volna be. Ő vetette be velem.  Bár, ez talán egy kicsit kegyetlen illusztráció, de úgy gondolom,  sikerül megértetni a lényeget.  Az  Apostolok cselekedeteiben azt mondja az Ige, hogy ők vették,  elfogadták a Szent Szellemet. Nem kényszer alatt cselekedtek; senki  sem erőltette rájuk. A Szent Szellem, ajándék. Először elfogadod ,  azután megvallod és végül nyelveken szólsz .

Én  megvallottam, hogy a Szent Szellem bennem van és azt mondtam, várom,  hogy késztetést adjon a nyelveken való szólásra. Megígértem, hogy azt  fogom szólni, amit Ő ad nekem. Ekkor lent, a bensőmben keletkeztek  bizonyos szavak. Idegen szavak voltak, és nem tudtam, jelentenek-e  valamit. Úgy tűnt, mintha kavarognának bennem és feljönnének, amíg a torkomhoz nem érnek. Egy-két percig szinte fuldokoltam, de végül  elkezdtem kimondani őket. Kikapcsoltam az elmémet, és egyszerűen  elkezdtem beszélni. Három dalt énekeltem el ezen az új nyelven. Úgy  mentem le a gyülekezetbe, hogy végig nyelveken szóltam.

Emberek  ezreivel foglalkoztam, hogy a Szent Szellem keresztségre vezessem őket.  Ha követnek, akkor még a „súlyos eseteket” is el tudom vezetni a  betöltekezéshez. Foglalkoztam valakivel, aki ötven évig kereste a Szent  Szellemet. Főiskolai tanár volt, feleségével részt vett az Azuza utcai  ébredésen 1906-ban, és a felesége megkapta akkor a Szent Szellemet, ő viszont nem. De megkapta, amint a kezünket rátettük, miután szolgáltunk  felé.

Meg kellett vallania, hogy elnyerte, és ezután már tudott  nyelveken szólni. Isten törvénye az, hogy te hiszel, majd megvallod,  hogy amiben hittél, a tiéd; és azután ez valósággá válik.  Ugyanez  igaz a gyógyulás tekintetében is: megvallom, hogy az Ő sebeiben  meggyógyultam, de ezt akkor teszem, amikor még a betegség a testemben  van.

 Az Esaiás 53,4-ben azt olvassuk: „Pedig betegségeinket Ő  viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik,  verettetik és kínoztatik Istentől.”

Az 5. vers pedig így szól: „És  Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,  békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.” Egy másik fordítása ennek: „Bizonnyal Ő hordozta a mi betegségeinket  és mi erőtlenségeinket.” Megvallom tehát, hogy az Ő sebeiben  meggyógyultam.

Lehet, hogy a betegség és a tünetei nem hagyják el  azonnal a testem, én mégis szigorúan ragaszkodom a megvallásomhoz, mivel a Zsidó levél 4,14 is erre buzdít.

Tudom, hogy amit Ő mondott, azt  képes meg is cselekedni. Tudom, hogy a Biblia, amely Isten följegyzése,  azt mondja Ábrahámról a Róma 4,17-ben és az azt követő versekben: „ Amint  meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten  előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek  nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Aki a reménytelenség ellenére  elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint  megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem  Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett  hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek.  És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.” Tudom,  hogy amit Ő ígért, azt képes meg is tenni. Tudom, hogy meggyógyultam,  mert Isten mondja, hogy meggyógyultam. Nem számít, milyen tünetek  jelentkeznek a testemben, nevetek rajtuk.

 Évekkel  ezelőtt összejöveteleket tartottam, és három estén át minden alkalommal  riasztó tünetek zavarták a nyugalmam. Harmadik este már nem tudtam  aludni. Az ördög egyre csak azt mondta, hogy nem lesz ebből gyógyulás.  Nem akartam senkit sem zavarni, így a fejem fölé húztam a takarót és  elkezdtem nevetni. Nem volt nagy kedvem hozzá, mégis megtettem: „Ha-ha-ha” – és így tovább. Az ördög egyre jobban nyüstölt, hogy nem  fogok meggyógyulni, én meg csak nevettem. Végül megkérdezte, hogy min  nevetek, mire megmondtam neki, hogy rajta. Újra és újra megkérdezte, én  meg újra és újra azt feleltem, hogy rajta nevetek. Azt súgta, nem fogom  megkapni a gyógyulást, de én megmondtam neki, hogy nem is kell  megkapnom, mert már megkaptam 2000 éve, és ha én akkor meggyógyultam az Ő  sebeiben, akkor most is egészséges vagyok. Erre nagyon fölháborodott,  fogta a cókmókját és elment.  Győztes  vagyok, mert megtanultam ezt a törvényt. Mindannyiunknak meg kell  tanulnunk ezt a törvényt, ha sikeresek akarunk lenni. Amikor bátran  megvallom ezt, akkor – és csak akkor birtoklom is. Számmal végzem el a  munkát: a megfelelő helyre teszem az Igét. Az Ige oldalán állok, mert  ha a betegség és a fájdalom oldalára állnék, akkor nem gyógyulnék meg. Elutasítom a betegséget.

A hitet a megvallás vezérli. A megvallásnak  ilyennek kell lennie: „Az Ige kijelenti, hogy meggyógyultam. Köszönöm  Atyám, és dicsérlek, mert ez tény.”

A Filippi 4,6-7-ben ezt olvassuk: „Semmi  felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden  alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És  az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Az utolsó teendő a sorban a hálaadás: kértem valamit, Jézusban megkaptam, és hálát  adok az Atyának érte. Nem aggódom tovább, hiszen már megvan. Éppen  olyan valóságosan, mintha már a zsebemben lenne, mert az Ő Igéje ezt  állítja. Az Ő Igéje pedig igaz.

 Isten  Igéjének megvallása a te problémádat is megoldja. A Christian Science  (Keresztény Tudomány) területén és bizonyos tudományos vallásokban  használják azokat az Igéket is, amelyeket mi használunk, és tesznek  megvallásokat is, de mindent a saját erejükre építenek.

Azt hiszik, hogy  Isten az értelemben lakozik. De mi olyan megvallásokat teszünk, amely  Isten Igéjén alapul. Ők értelmi, lelki megvallást tesznek; mi szellemit,  szívbélit.  Folyamatosan  bizonyságot teszünk valamiről, és néha bizonyságtételünk  katasztrofális. Saját szavaid hatása épp olyan erős, mint a  környezetedé.

 Ha állandóan azt mondod, hogy valamire képtelen vagy, mert  nincs erőd; ahogy ezt mondogatod, érzed is, hogy az erőd valósággal elhagy. Ott maradsz gyengén, tele határozatlansággal és kételkedéssel.  Hatóerőd odavan. A megvallás a hit kifejezője. Néhány ember azt mondja,  hogy a gyermeke engedetlen. Tőlem ilyet soha, senki nem hallott, mert az  én gyermekeim engedelmesek voltak, mivel megvallottam, hogy  engedelmesek. Hitem megvallása pedig valóságot teremtett.

Néhány ember  szüntelenül rossz dolgokat; kétséget, kudarcot vall meg. Nem jönnek rá,  hogy ez a megvallás fosztja ki őket a képességeikből, hathatóságukból.  Nem akarják észrevenni, hogy megvallásuk még a sziklaszilárd, kemény  utat is csúszós, sáros mocsárrá változtatja alattuk.

 Beszélj csak a  szegénységről, és bőségesen lesz benne részed! Beszélj arról állandóan,  hogy nincs pénzed, és mindig szűkölködni fogsz. Ezek a dolgok így  működnek, mert szellemi, igei törvényszerűség működik általuk.

 Néhány  évvel ezelőtt egy teljes evangéliumi gyülekezet volt rám bízva arra az  időre, amíg pásztoruknak műsora volt a rádióban. Kedd esténként  adakozott a gyülekezet a programra. Alkalmanként 30 percig, egy óráig is  eltartott, amíg a pénzt összeszedték, mégis elmaradásban voltak. Ez túl  hosszú idő a gyűjtésre. Azt mondtam magamnak, hogy ezen túl könyörgés  nélkül fogjuk megkapni a pénzt. Az első kedden, miután a pásztor elment  és megkezdődött a gyűjtés, azt ajánlottam nekik, hogy most az én  módszeremmel csinálják. Egy-két szó után azonnal adják tovább a  perselyt. A három hónap alatt, amíg ott voltam, egyszerűen csak  továbbadtuk a gyűjtőtányért, miután pár szóban elmondtuk, hogy ez a  rádióprogramra való adakozás. A gyűjtés felelőse beszámolt arról, hogy a  pénz ebben az időben megduplázódott, pedig nyáron általában visszaesés  szokott bekövetkezni, de akkor kifizettek minden számlát és tartozást  is.

Abbahagyták a szűkölködésről tett megváltásokat. Megvallották, hogy  bővölködnek, és ez bőséget eredményezett.  A  Biblia azt mondja, hogy „mindenkinek, akinek van, adatik és  megszaporíttatik; akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van.” (Máté  25,29) A betegségről vagy szűkölködésről tett megvallások kizárják  Istent az életedből, és helyette behívják a Sátánt. A betegség,  erőtlenség megvallása a Sátánt magasztalja, Istent pedig kifosztja az Ő  dicsőségéből.

Kenneth  E. Hagin

Dodie Osteen: Gyógyulás rákból!

Gyógyulás rákból hit által Jézus nevében!dodieGyógyulás a rákból

Annyira hálás vagyok, hogy élek ma, és képes vagyok a reménység üzenetét hozzád elvinni. Maga Jézus is ez: REMÉNYSÉG. Úgy érzem magam, mint Dávid, aki a zsoltárokban ezt mondta (30,2-3): Ó Uram, könyörögtem hozzád, és te újra egészséget adtál nekem, visszahoztál a sírból, és íme én élek most. (angol ford.)

Isten Igéje különösen fontos, nagyon fontos azoknak, akik éppen a betegséggel küzdenek. Mert gyakran csak ez lehet az egyedüli reménységük. Tudom, meghaltam volna, ha nem lett volna a Bibliám. Sok éven keresztül tanultam Isten igazságát, Isten Igéjéből. Hallottam a hit üzenetét, ami felépített engem. Tudtam, Jézus nem akarja, hogy gyermekei betegek legyenek. Nem csak azért halt meg, hogy a bűneinkből megszabadítson, hanem a betegségeink miatt is meghalt.

Ha nem lett volna Isten Igéje, nem élnék ma, és nem tudtam volna megírni ezt a könyvet. Isten azt mondja: az én népem pusztul az ismeret hiánya miatt (Hós.4,6) Ez szomorú tény, de igaz. Nagyon sok ember nem tudja, mi is Isten akarata a gyógyulással kapcsolatban. Pedig ez az ismeret jelenti a különbséget élet és halál között!

Dávid egy másik zsoltárban ezt mondja: Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid! (Hálát adunk neked Uram, a te hatalmas csodáid bizonyítják, hogy te gondoskodó vagy. – Angol ford.) Zsoltár 75,2

Isten valóban gondoskodik a gyermekeiről. Az a tény, hogy engem meggyógyított, bizonyítja, hogy Ő gondoskodó. És azt akarja, hogy te is egészséges légy.

A Zsid.11,1 azt mondja: a most hit a REMÉNYLETT dolgok valósága. Ha rákod van, vagy a májad nem működik helyesen, vagy más súlyos betegséggel küzdesz, ami fájdalmat és gyengeséget hoz a testedbe, szeretném, ha tudnád: Jézusban reménységed van. Ő nem akarja, hogy korai halállal halj meg. Ő azt akarja, hogy élj, és az Úr munkáját hirdesd. (Zsolt.118,117)

Mindig egészséges és aktív voltam

Én egy tevékeny ember vagyok, mindig keményen dolgoztam, és még élveztem is. A gyerekeim gyakran mondják: „mi anyát soha nem láttuk lustálkodni – mindig dolgozott.” A férem, John sokszor mondta: „Dodie, itt az ideje, hogy végre pihenj egy kicsit. Már eleget dolgoztál ma.”

Mindig egészségben éltem. Himlős voltam kisbabaként, de erre már nem is emlékszem. Nem tudok róla, hogy míg Johnnal házasok voltunk, látott volna engem betegen az ágyban. Hacsak akkor nem, mikor a gyerekeink megszülettek. Tehát mindig kiváló egészségnek örvendtem. És hálás is voltam ezért, de utólag rájöttem, hogy úgy gondoltam, számomra ez egy garantált dolog. Ez nekem adatott.

Emlékszem, mikor valaki megkérdezte tőlem: hogy vagy? Én azt feleltem: borzasztó egészségesen. Amikor a rák megtámadta a testemet, rájöttem, mennyire bolond beszéd volt ez!

Most minden napom drága számomra. És így utólag visszagondolva, mindig is drágák voltak. Tanuld meg, hogy ne mondj ki istentelen szavakat. Hála Istennek az egészségért. És légy hálás minden napért, amit Ő neked adott.

Hogyan is kezdődött?

1981 októberében szokatlan tünetek jelentek meg a testemben. Ebben az időben a férjem és én sok időt töltöttünk együtt. A gyermekeink már nagyobbak lettek, legfiatalabb gyermekünk is betöltötte a 16. életévét, és én szabadabb voltam, mint korábban bármikor. Tele voltam ötletekkel és tervekkel.

Johnt és engem az Oral Roberts egyetem (ORU) orvosi kutatóközpontja megnyitójára hívtak meg Oklahomába. Fiunk Paul akkor az ORU-n az orvosi karon tanult, és így nagyon izgalmasnak tűnt számunkra, hogy részesei lehetünk ennek a nagy ünnepségnek.

Az első nap Johnnal csodálatos időt töltöttünk együtt, de aznap éjszaka betegség jelent meg a testemben. Kicsit zavarodott lettem az elmémben, gondolataimban, és lázam lett. Reszkető hidegrázásom volt, de ugyanakkor égtem a láztól. Ezek a tünetek egyre rosszabbak lettek az elkövetkezendő három hétben. Képtelen voltam aludni. És bizony, amikor hosszú időn át nem tudsz aludni, akkor ez jelent valamit. Különösen gyenge lettem.

Hetekkel később más tünetek, fájdalmak is megjelentek. Ebben az időben továbbra is megpróbáltam a házimunkákat elvégezni, és minden gyülekezeti alkalomból kivenni a részemet. Különösen jól emlékszem egy esetre, mikor képtelen voltam felkelni. Letérdeltem egy hölggyel, hogy közösen imádkozzunk, és mikor fel akartam állni, rájöttem, hogy nem vagyok rá képes. Oda kellett kúsznom egy székhez, belekapaszkodtam a karfájába, és felhúztam magam. Senki sem tudta, még én magam sem jöttem rá, mennyire beteg is voltam akkor.

John és én hittünk a megvallásban, és meg is vallottuk Isten Igéjét. Kerestük Istent, és megegyeztünk együtt imádságban. A Jak.5,14-15 alapján megkent olajjal, és mindent megtettem, amit csak tudtam, de az állapotom egyre rosszabb lett.

Abban az időben volt a gyülekezetünknek, a Lakewood gyülekezetnek a hálaadó nagy konferenciája. Nagyon sok tervet készítettünk erre az eseményre. Már korábban vásároltam új ruhákat, és nagyon izgatottan vártam, hogy mikor jön el a nagy nap. John és én az állapotomra való tekintettel úgy határoztunk, előtte elmegyünk egy orvoshoz, mert rendbe kellene hozni magam, hogy teljes erővel tudjak részt venni ezen a konferencián.

Gyógyulás rákból hit által Jézus nevében!

Felhívtuk az ORU kórházát, és ők javasoltak egy orvost a városunkban, Houstonban. Ebben az időben az ORU kórháza nem tudott túl sok pácienssel foglalkozni, hogy oda tudtam volna menni. Így az első választásom az volt, hogy a városunkban megyek el az általuk javasolt, nagyszerű keresztény orvoshoz, aki belgyógyász specialistaként praktizált.

Miután megvizsgált, azt mondta: Ms. Osteen, úgy gondolom, néhány tesztre be kellene feküdnie a kórházba. Mire én: „nem lehetne inkább járóbetegként? Nagy korferencia kezdődik a jövő héten.” „Nem, úgy gondolom, néhány nagyon komoly vizsgálatot kell elvégeznünk.” Tehát befeküdtem a kórházba, arra gondolva, hogy két-három nap múlva kiszabadulok. De húsz nap lett belőle, és ez idő alatt sok, speciális és általános vizsgálaton mentem át.

Megnevezted, és meg is lett neked!

A doktor első diagnózisa az volt, hogy máj rendellenesség lépett fel, valószínűleg valamilyen vírust szedhettem föl a legutóbbi indiai missziós utunkon. Egy olyan orvossággal kezelt engem, aminek több, nagyon komoly mellékhatása volt. De úgy gondolta, hogy ki fogja tisztítani ezt a fertőzést. Néhány mellékhatás viszont depressziót okozott. Önmagában véve már a kórházi tartózkodás is ezt a hangulatot fokozta, olyan sok nyomás ért ott engem. Az orvosságok pedig még kábultabbá tettek, és képtelen voltam világosan gondolkozni. Rendkívül fáradt és gyenge lettem, alig tudtam felkelni az ágyból.

További vizsgálatok kiderítették, hogy nem volt fertőzés a szervezetemben, és ez megcáfolta az első diagnózist. Még több vizsgálatra volt szükség. Végül, egy nap az orvos bejött a szobámba és azt mondta: vérmintákat kell küldenünk Cincinnattiba.

– Miért? Nagyon sok kiváló kórház van itt Houstonban is – mondtam.

– Csak a békességem miatt szeretném. Remélem, nincs daganat a testében – válaszolta.

Rák, a halál hírnöke, a daganat!

Teljesen megdöbbentett ez a szó! Addig a pillanatig a ráknak még a lehetősége sem jutott eszembe. Évekig megvallottam, hogy soha nem lesz rákom, vagy más betegségem. Most, hogy ezt meghallottam, arra gondoltam: nem, ez nem lehet! Nem akarom, hogy ez a szó, hogy rák, említésre kerüljön abban a szobában, ahol én tartózkodom.

Felhívtam Johnt, hogy elmondjam, mit vetett fel az orvos. „Nem akarom, hogy azt a szót mondd nekem: rák. Mert nincs rákom! Nem is lesz!”

John december 10-én, csütörtökön meglátogatott a kórházban. Az orvos az előtérben közölte vele a szörnyű hírt: „pásztor, az Ön feleségének a májában egy előrehaladott rákos daganatot találtunk. Csupán néhány hete van hátra, kemoterápiával, vagy anélkül. Kezelhetjük őt, de csak egy kicsit tudnánk meghosszabbítani az életét.

Azonban még nem találtuk meg az elsődleges tumort, nem tudjuk, hol van. Valójában ez tévesztett meg minket. Rendszerint az elsődleges tumor indítja el a rákot, majd átterjed a májra, vesére, vagy más szervekre. Mi azonban nem találtuk meg. Az ön beleegyezésével szeretnénk elvégezni egy műtétet, hogy megtaláljuk az elsődleges tumort.”

John nem tudta elhinni a hallottakat. Azt mondta: „doktor úr, hazaviszem a feleségemet. Imádkozni fogunk, és keresni Istent, és majd eldöntjük, hogy mit tegyünk. Hiszünk a csodában, és hiszünk a Csodatevő Orvosban.” Az orvos azt mondta: „nos pásztor, bizony most szükségetek van csodára!” Mikor John elmondta a diagnózist, magam is teljesen meglepődtem. Sokkolt a hír. De nem hisztériáztam, nem roppantam össze. Csak ültem csöndben és hallgattam. Az orvos később bejött hozzám, és beszélgettünk.

Gyógyulás rákból hit által Jézus nevében!

Egy dolog azonban csalódottá tett engem. A fiunk Paul, aki orvostanhallgatóként éppen Houstonba, az ottani sebészetre látogatott, néhány utcányira attól a kórháztól, ahol feküdtem. John felhívta őt, és kérte: „fiam, gyere gyorsan át ebbe a kórházba, anyádnak szüksége van rád.” Ő azonnal rohant! Nem sokkal később nagy zajt, kiabálást hallottunk a kórházi folyosón. Nem tudtuk mi az, de később megtudtuk, hogy ő volt a mi „kisfiunk”, Paul.

Paul vizsgált betegségem első heteiben, és nagyon aggodalmaskodott. Mivel orvostanhallgató volt, tudta, hogy mi várható egy olyan embernél, akinél májrákot állapítottak meg. És ez aggodalmaskodóvá tette. Tudta, hogy Isten képes meggyógyítani, de az orvosi egyetemen azt tanították neki, hogy egy embernek meg kell halnia, ha májrákja van, és a legtöbb esetben nincs sok remény.

Amikor Paul bejött a szobába, azt mondtam neki: „Fiam, a csata a mi kezünkben van. Te harcolni fogsz velem együtt.” „Rendben van mama” – válaszolta. Megerősítette magát az Úrban, és végig a csatában velünk volt.

Az egész családom támogató és optimista volt mindvégig. Én voltam az egyedüli gyerek, s bár szüleim elég idősek voltak, de soha nem estek pánikba. Erősen álltak, mint az oszlopok, amilyenek mindig is voltak az életemben. Mikor meghallották, hogy kijöttem a kórházból, ott álltak a kapuban, készen arra, hogy gondoskodjanak rólam, és a családunkról.

Hazamentem

 1. december 10-én hazamentem. És soha nem mentem vissza a kórházba. Azonban a tanácsom az, ha rák támadott meg téged, és a kemoterápia segítségével meggyógyulhatsz, mindenképpen fogadd el azt a lehetőséget, ha úgy érzed, hogy el kell fogadnod. Mindig azt tedd, amivel kapcsolatban békesség van a bensődben.

Semmiképpen nem tanácsolom, hogy azt tedd, amit én tettem, mert ez számomra volt egy megoldás. Az orvosok néhány hetet adtak csak nekem, hogy éljek, akár kemoterápiával, akár nélküle. És én inkább nem választottam a kemoterápiát . De Isten mindannyiunkat személy szerint, egyenként vezet. Ez az út az volt, ahogy engem vezetett az én hitemben.

A hitemnek kellett most már átvinnie

Amíg a kórházban feküdtem, olyan gyenge voltam. Az érzékszerveim annyira eltompultak a sok orvosságtól, hogy ez idő alatt nagyon rászorultam mások imádságaira és hitére.

Felhívtak Oral Robertsék, Kenneth Haginék, Copelandék, és Osbornék, Daisy Osborn még meg is látogatott a kórházban. Leginkább azonban a férjemre támaszkodtam. 44 éve voltam már Isten Igéje nagy tanítójának a házastársa, és folyamatosan bátorított engem és Isten Igéjét szólta nekem. A Lakewoodi gyülekezetre, az ottani gyülekezeti társaimra is tudtam támaszkodni, imádkoztak és böjtöltek értem. Mások imái is kellett hogy hordozzanak engem abban az időben.

Nem sokkal azután hogy hazajöttem, rájöttem, hogy a gyógyulásom egy nagyon személyes ügy, ami Jézus és közöttem zajlik.

Egy éjszaka, a kora hajnali órákban Isten szólt a szívemhez: „nem a férjed, Kenneth Hagin, vagy Oral Roberts hite – a te hited az, aminek most működnie kell.” Tudtam, hogy e pillanattól kezdve közöttem és Jézus között történnek a dolgok.

Ez egy másfajta helyzet volt, mint amikor lányunk, Liza született, részleges bénultsággal. (Liza csodálatos gyógyulását a férjem írta meg egy másik könyvben.) Liza felnőtt, és tökéletesen egészséges lett. John és én mindketten hittünk Istenben, hogy meggyógyítja őt, bár akkor még nem volt sok ismeretünk Isten Igéjében. De ő csak egy kisbaba volt, és természetesen képtelen volt hinni Istenben saját maga. A kislány a mi Istenbe vetett hitünk által gyógyult meg, Istennek nagy kegyelméből.

A hit harca

Miután hazaérkeztem, sohasem mentem úgy ágyba, hogy mások gondoskodjanak rólam. Úgy éreztem, ha ezt tenném, ez a hitetlenségemet mutatná, és aláásná a hitemet. Csak akkor feküdtem le, mikor egyébként is alvásidő volt. Még csak plusz párnát sem vittem az ágyba, mert tudtam, ha így tennék, mivel annyira betegnek éreztem magam, ott is maradnék.

Az első reggel, ahogy hazaérkeztem, felkeltem, lezuhanyoztam, felvettem a ruhámat, ami most lötyögött rajtam, mert majdnem 45 kg-ra lefogytam. Nem úgy viselkedtem, mint aki beteg.

John és én hittünk a közös megegyezés imádságának az erejében. Jézus azt mondta: ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. (Mt18,19)

Másnap, ahogy hazajöttem a kórházból, megkértem Johnt, hogy imádkozzon velem. Azt mondtam: „kedvesem, te vagy ennek a háznak a feje, neked kell hatalmat venned a testemben levő rák felett. Meg kell egyeznünk, hogy Isten fog meggyógyítani engem, és egészségessé tesz.”

És mi ezt tettük. John megkent engem olajjal, mind a ketten a hálószobánk padlóján leborultunk az Úr elé, és hatalmat vett a betegségemen, és minden rákos sejten a testemben.

Ez 1981. december 11-én történt. Ami engem illet, ez volt az a nap, amikor a gyógyulásom elkezdődött. Teljes bizalmam volt Isten Igéjében, hogy meggyógyultam. A testem nem adta ennek még a jelét, nem volt összhangban ezzel az igazsággal. Nagyon sok tünettől szenvedtem. Nagyon betegnek éreztem magam, de a szívemben tudtam: meggyógyultam!

A tünetek még hosszú ideig jöttek. Sokszor voltam azon a ponton, hogy azt mondjam: „Ó Jézus, sokkal könnyebb lenne azt mondanom, hogy feladom a harcot, és olyan könnyű lenne Veled lenni.” Ehelyett küzdenem kellett. Olvastam az Ézsaiás 43,25-26-ot, mely azt mondja: Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg! Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál! (…. emlékeztess engem. Hozd elém a te ügyedet, hogy megelégítess.- ang. ford.) Az éjszaka kellős közepén, mikor mindenki más aludt, az Úr elé vittem az ügyemet. Azt mondtam: „Jézus, nem akarok meghalni. Túl fiatal vagyok a halálhoz. Azt mondtad: választhatunk élet és halál között, és én nem választom a halált. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!” (Zsolt 118,17)

Gyógyulás rákból hit által Jézus nevében!

Emlékeztettem az Urat, hogy a férjemnek, a gyermekeimnek, a gyülekezetemnek szüksége van rám. Az anyámnak és apámnak is, sőt, Őneki is szüksége van rám.

Leellenőriztem a szívemet, és Isten jó néhány dologban kezdett el velem foglalkozni. Egy éjszaka levelet írtam hét embernek, akiket úgy éreztem, hogy megbántottam, úgy éreztem, szükség van arra, hogy bocsánatot kérjek, vagy nekik van szükségük arra, hogy én bocsássak meg. Írtam még olyanoknak is, akiket én bántottam meg, miután beteg lettem, mert annyira irritáló voltam. Nem voltam saját magam. Egy levelet írtam a férjemnek, és írtam a gyermekeimnek is.

Mindent megtettem, amit csak tudtam, ami segített engem, hogy pozitív, reményteli hozzáállásom legyen. Elképzeltem magam az esküvői ruhámban az ágyamban, és mondtam: Uram, bárcsak úgy éreznék, mint az esküvőm napján! Szintén elképzeltem magam, amint lovagolok, ahogy egyszer, amikor egy farmon vakációztunk – maga voltam a megtestesült egészség. Felkiáltottam: „Ó Istenem, bárcsak képes lennék újra lovagolni!” Jó volt még számomra, hogy gyakran elmentem otthonról, hogy másokért imádkozzam. Jak. 5,16 azt mondja: imádkozzatok egymásért, hogy egészségesek legyetek. Amikor egy csatában vagy és mások szükségeiért imádkozol, Isten gyorsabban fogja hozni a választ. Luk 6,38: adj és neked is adatik. Mikor teljesen magaddal és saját szükségeiddel vagy elfoglalva, akkor épp az ellenkezője történik: egyre gyengébb leszel.

Annyira gyenge voltam, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy nekem otthonról el kellene mennem. Ugyanakkor ha egyedül voltam otthon, saját magamra gondoltam, a fájdalmaimra, betegségemre, a tüneteimre, és nagyon ideges és önsajnáló lettem. De mikor kényszerítettem magam, hogy elmenjek imádkozni másokért, az egészségem elkezdett visszajönni hozzám. Emlékszem, egy alkalommal az egész városon át kellett vezetnem, hogy imádkozzam valakiért egy kórházban. Miután meglátogattam azt a személyt, Isten úgy vezetett, hogy elmenjek egy másik helyre, ahol egy ember már hosszú ideje beteg volt. Annyira fáradt voltam! Nagyon nem éreztem úgy, hogy el tudnék menni bárhová is, de elmentem. Majdnem összeestem a fáradtságtól, de a lényeg, amit szeretnék elmondani: szívemben úgy éreztem, hogy engedelmes vagyok Istennek.

Az Ige lett az életem

Bár annak ellenére, hogy nagyon sok tünet elbátortalanított, a szívem tudta, hogy Isten Igéje nem képes hazudni. Isten Igéjében teljes bizalmam volt. Ha nem lett volna, meghaltam volna. A Zsid.10,23 azt mondja: ragaszkodjunk a reménységünk megvallásához mindenféle kételkedés nélkül, mert Ő, aki kérte ezt, Ő hűséges. Napról napra nyertem újabb és újabb reménységet, bátorítást Isten csodálatos, drága ígéreteiből, amit kijelentett nekem az Igéjén keresztül. Odaragadtam a Bibliámhoz és a gyógyulás-ígéretekhez. Az Ige lett az életem. Olvastam, megvallottam naponta. Voltak azonban napok, mikor megrendültem hitemben, és vádlás alá kerültem. A hit-megvallásaim nem változtak meg, de számomra úgy tűnt, hogy kételkedem. Úgy gondolom, bárki, aki egy hosszú csatában küzd betegségekkel, biztosan meginog, ha a tünetek újra és újra jelentkeznek.

Az önvádlás egészen addig tartott, míg nem beszéltem a férjemmel, és akkor felfedeztem, hogy a kételkedés a fejemben és nem a szívemben van. Azt kérdeztem: „John, mi a rossz velem? Annyira vádlás alatt vagyok, mert kételkedem!”

John tudta, hogy mit mondjon. Azt kérdezte: „Dodie, kételkedsz a szívedben?”

Azt mondtam: „nem. Tudom, Isten Igéje nem hazudik. Számomra ez igaz!”

„Akkor hol kételkedsz? – kérdezte.

Gondolkodtam a kérdésén, majd azt válaszoltam: „a fejemben.”

Nos – válaszolta John -, ez a különbség. Szívedben nem kételkedsz, mert tudod, hogy Isten Igéje igaz. Nincs szükség arra, hogy vádold magadat. A szíved erős, megalapozott. Állj ellene a gondolatoknak, amik az ördögtől jönnek, és ő el fog futni tőled.”

Ez nagyon sokat segített nekem. Bizonyos voltam a szívemben, de az ördög a gondolataimat használta, hogy kételkedésbe kergessen. Hit volt a szívemben, de kételkedés az elmémben. Ha betegség tünetei támadnak meg téged, és úgy tűnik, hogy kételkedsz, ellenőrizd le a szellemedet.

Valószínűleg a szívedben nem kételkedsz. A kételkedés a fejedből jön. Ne engedd, hogy az ördög vádoljon téged.

Hogyan is harcoltam a félelemmel?

Az emberek gyakran kérdezik tőlem, vajon küzdöttem-e a félelemmel? Ó, de mennyire! Amikor erős voltam a testemben, soha nem éreztem félelmet. De amikor gyenge lettem, beteg, akkor a félelem elborított.

Szeretnék őszinte lenni veled. Én egy hit-tanító és pásztor felesége vagyok. De leginkább egy emberi lény. Gondolataim és érzelmeim ugyanolyanok, mint bárki másé. Ugyanúgy nekem is ki kell vetnem a képzelgéseket, és foglyul kell ejtenem a gondolatokat, (2Kor.10,5), hogy kinevethessem a tüneteimet.

Hivatásos nővéri végzettséggel rendelkezem. Tudom, és értem, hogyan is kell a testemnek működnie. És tudtam, hogy nem működik jól. Bizonyos dolgok, amiket az orvosoktól hallottam korábban, félelmet okoztak a szívemben. A gondolatokkal kellett leginkább harcolnom, és még most is ellenük kell állnom néha.

Sátán az orvosok szavaival rettegtetett engem: „csak néhány hét van az életedből, csak néhány hét van az életedből, csak néhány hét van az életedből…” Sátán fájdalmat használt, és azt mondta: „meg fogsz halni. A családod el fog temetni, egy nagyon szép ruhában. Jól fogsz kinézni!”

De én kicseréltem ezeket a gondolatokat Isten Igéjével, és azt mondtam: „hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom az én szabadításomat!”(Zsolt 91,16.) Az ördög bombázta az elmémet mindenfajta elképzelhető félelemmel, különösen akkor, mikor mindenki aludt, én pedig ébren voltam, és fájdalmak gyötörtek. Fájdalmak. Nagyon intenzív, elviselhetetlen fájdalmak támadták a testemet. Legtöbbjük démonikus volt, hogy megpróbálja a hitemet.

Annyira keményen küzdöttem az éjszaka kellős közepén! Ez volt az az idő, amikor az ördög a gondolataival megpróbálta az elmémet megtámadni. Sok éjszaka telt el úgy, hogy ébren voltam, és imádkoztam folyamatosan, és megdorgáltam a félelem szellemét. Úgy éreztem, teljesen hiábavaló, egyenlőtlen a küzdelem, de én csak kitartottam és küzdöttem.

Azért, hogy az elmémet megőrizzem a negatív gondolatoktól, körbe-körbejárkáltam, és minden egyes lépéssel azt mondtam: Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam! Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam! Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam! (1Péter 2,24)

Gondolkoztam, elmélkedtem az Igéken, mint pl.: Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a cselekvést az Ő jókedvéből. (Fil.2,13)

Isten Igéje mindig megerősített engem, és jobban éreztem magam utána. De az ördög minden egyes hitlépést, amit tettem, megpróbált és megtámadott. Minden alkalommal, amikor idéztem az Igét, azt mondta: „egy fikarcnyit sem leszel jobban attól, hogy megvallod Isten Igéjét, nem így van?” Istennek minden ígéretét megkérdőjelezte.

De én Igét Ige után idéztem (a 2. fejezetben találod meg azokat az Igéket, amiket leginkább használtam). S ahogy napról napra Isten Igéjével éltem, egyre erősebb és erősebb lettem.

Vajon a gyötrő félelem normális egy keresztény számára?

Egyszer valaki megkérdezte: „vajon a félelem normális dolog egy Szent Szellemmel betöltött keresztény számára?” Nem tudom, mit is jelent az, hogy normális? Csak azt tudom, én min mentem keresztül. Ne kritizálj embereket, hacsak nem élted át ugyanazt, amit ők. Ha úgy gondolod, hogy nincs annyi hitük, mint neked, akkor se kritizáld őket. Inkább próbáld megfejteni, és megérteni, hogy min is mentek keresztül. Nem érdekes, hogy te milyen sok mindent tudsz. Még nem tudsz mindent, amivel ők szembekerültek. Nagyon kritikus voltam korábban, és nagyon szégyellem, mert ma már többet tudok.

Isten nem adott nekem rákot

Vajon Isten adta nekem ezt a betegséget?

Természetesen nem. Mind a szívemben, mind az értelmemmel tudom, nem Isten akarata volt számomra vagy bármely gyermeke számára, hogy beteg legyen. Ha lett volna bármilyen kicsike kételkedés az elmémben Isten akaratát illetően, soha nem lettem volna képes meggyógyulni. Ezért van szükség arra, hogy küzdjünk, harcoljunk az ördög hazugságaival. Ezért van szükség arra, hogy megtanítsuk az embereket Isten Igéjére. Alapozd meg világosan, tisztán az elmédben, és a szívedben, hogy mi Isten akarata a számodra. Isten akarata a számodra az, hogy jól légy!

Isten nem helyezett rám rákot, nem betegített meg rákkal. Jézus azt mondta: „a tolvaj”, a sátán jött azért, hogy ellopja az egészségemet, hogy megöljön, elpusztítson engem. Jézus azt mondta: én azért jöttem, hogy neked életed legyen és bővölködj. (Ján 10,10) Figyeld meg, az Ige azt mondja: lehetséges a számodra, hogy bővölködő életed legyen. (az angol nyelvű igeversből ez derül ki – ford. megj.) Választási lehetőséged van – nem szükséges, hogy bővölködő életed legyen. Ha akarod, akkor lehet. Én ezt akartam, ezért az Úr elé vittem az ügyemet.

Az emberek mindenütt imádkoztak értem, mindenki olyan jó volt hozzám!

Nem voltam képes fizikailag elutazni sehová, hogy bárki is imádkozzon értem. Kértem Istent, küldjön olyanokat, akik ezt megteszik a saját otthonomban. És elkezdtek jönni.

Nagyon sokan nagy távolságokról is eljöttek. Emlékszem egy hölgyre, aki egy másik országból jött, hogy imádkozzon értem, és elmondja nekem, hogyan gyógyította meg őt Isten a rákból. Az egész gyülekezetünk velem volt és közbenjárt értem. Számtalan módon segítettek minket. Mindenki erősített engem, különösen a családom.

Bátorítani szeretném a férjeket, feleségeket és a gyermekeket, hogy maradjanak közel egymáshoz, mert szükséged van a másikra. Különösen, amikor egy krízishelyzet jön, amikor válsághelyzetbe kerülsz. A férjem és a gyermekeim mindennap el tudták mondani nekem: „te gyógyult vagy, egészséges!”

Sokat jelent, ha valaki ott van a közeledben, veled van, és együtt van veled az imádságodban, mikor betegségekkel küzdesz. John velem volt, és bátorított. Látott engem amint sírok, amint fájdalmak gyötörnek, amikor senki más nem tudott erről.

Voltak napok, mikor úgy éreztem, semmi mást nem tudnék tenni, csak sírni. A férjem volt az, aki azt mondta: „drágám, jobban leszel! Újra berepüljük az egész világot. Jézusért még nagy dolgokat fogunk tenni. Te egy jó harcos vagy! Jézus bízik benned, és a jó napok még csak ezután következnek.” Tartotta a kezem, és imádkozott szellemben. Kereste Istent, és Isten megmutatta neki azokat a dolgokat az Igében, amiket azután megosztott velem. Amikor úgy tűnt, hogy a hitem gyengül, John mindig tudott mondani valamit, ami felemelte a hitemet, vagy különleges módon az Úr beszélt a szívemhez. John bátorított engem, és növelte a hitemet, minden módon, ahogy Jézus csak képes volt.

Az Úr látogatása

Egy nap, az Úr különleges látogatását tapasztaltam a hálószobámban. Úgy gondoltam, egy angyal jött, hogy erősítsen engem.

A gyülekezetből jöttünk haza, és John bement a hálószobába, hogy átöltözzön. Bement az ajtón, és felfedezte, hogy a Bibliája nyitva van az ágyon, ahogy indulás előtt hagyta. Amikor elfordult, hallotta, hogy valaki forgatja a lapokat. Nem volt sem szél, sem huzat, minden zárva volt. Amikor közelebb ment, éppen akkor egy oldal természetfölötti módon fordult át a Zsoltár 105,37-hez és ez számára megelevenedett: „Ő kihozta őket arannyal és ezüsttel, és nem volt egyetlenegy gyenge, vagy beteg ember sem közöttük.”

Ó mennyire dicsértük az Urat ezért az Igéért!

A családom úgy kezelt engem, mintha egészséges lennék. Mintha teljesen normális állapotban lennék, egy egészséges anyuka. Attól a pillanattól kezdve, hogy John és én imádkoztunk, ők hitték, hogy meggyógyultam. Néha voltak bizonyos dolgok, amiket el kellett végezni az otthonunkban, és meg kellett kérnem őket, hogy tegyék meg. De mert hitték, hogy meggyógyultam, ezért bátorítottak, hogy igenis, én is meg tudom tenni.

Nagyon jó dolog, hogy úgy kezeltek, mint egy egészséges embert, máskülönben nagy lett volna a kísértés, hogy sajnáljam magam. De nem engedték meg nekem ezt. Emlékeztettek Isten Igéjére, és arra a hit-imádságra, amit imádkoztunk.

Egyszer azt szerettem volna, hogy az egyik kis bútor átkerüljön a szobában egy másik helyre. Ez egyébként egészséges állapotban semmiféle nehézséget nem okozott volna. Kértem segítséget, s az egyik szerettem azt mondta: „Anya, te egészséges vagy, meg tudod tenni.” És én meg tudtam tenni. Nehéz volt, de ez építette a hitemet. Akkor irritált, és zavart – de a gyermekeim számára én egészséges voltam. Hálát adok Istennek, hogy ők ennyire Isten Igéjén álltak abban a helyzetben. Ne ülj le, és ne kezd el sajnálni magad, amikor harcolsz az egészségedért. Az önsajnálat sohasem győz! Én legyőztem az önsajnálatomat, azáltal, hogy beszéltem a testemhez, hogy álljon helyre és feleljen meg Isten Igéjének. És a testem megtette!

A csodám visszaigazolása

Az emberek gyakran megkérdezik, vajon visszamentem-e az orvoshoz, hogy visszaigazolja a gyógyulásomat. Egyszer kaptam is egy levelet egy orvos lányától: „ez a gyógyulás dokumentálva van?”

Ha ezen az emberek azt értik, hogy visszamentem-e ugyanahhoz az orvoshoz, és ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezték-e rajtam, akkor az a válaszom, hogy nem. Azonban az évek során más orvosok megvizsgáltak, más okból, és ők igazolták az én gyógyulásomat. (Lásd a 3. fejezetet.)

Soha nem éreztem békességet azzal kapcsolatban, hogy visszamenjek abba a kórházba vizsgálatra, hogy bebizonyítsam, egészséges vagyok. Lehet, hogy azt gondolod, ez furcsa – de nem akartam hogy bármi is megzavarja a hitemet. Tudom, hogy gyógyult vagyok. Elhagytam a kórházat 1981. december 10-én, és még ma is élek, tele energiával, aktivitással, és sokkal hosszabb ideje élek már, mint ahogy az orvosok erre esélyt adtak. A tény az, hogy én még mindig egy élő példa vagyok arra, hogy Isten Igéje munkálkodik!

Később, hogy elhagytam a kórházat, elhatároztam, hogy elmegyek egy specialistához, hogy végezzen el rajtam egy kontroll vizsgálatot. Csak John és én tudjuk mindazokat a dolgokat, amik a testem ellen jöttek, hogy megpróbálják a hitünket. Az egyik ilyen volt egy abnormális vérzés, ami egy különös, nagyon erős fájdalommal társult. Tehát elhatároztam, hogy kérek egy találkozót Richard D. Walker-től, egy nagyszerű keresztény specialistától, aki egyébként a gyülekezetünk tagja. Tudott az állapotomról, és hogy min mentem keresztül.

Mivel az orvosok nem találtak elsődleges tumort a szervezetemben, az ördög hosszú hónapokig kínzott és gyötört azzal a félelemmel, hogy valamilyen tumor nő valahol a testemben. Egy korábbi orvos úgy diagnosztizált még évekkel azelőtt, hogy néhány kis daganat van a méhemben. Mivel kicsik voltak, az orvos azt tanácsolta, ne tegyünk semmit. Azonban a kórházi orvosok azt sugallták nekem, lehetséges, hogy az elsődleges tumornak ez a területe. John és én imádkoztunk az úton, amíg dr. Walker rendelőjébe mentünk. Az ő vizsgálata azt bizonyította, hogy valóban, az egyik kis daganat mostanra már golflabda nagyságúra növekedett. Azt javasolta, hogy egy könnyű műtéttel távolítsák el a méhfalról. Küzdöttem, hogy legyen-e műtét vagy sem, de végül beleegyeztem. Az altatásos műtét során, sebészi beavatkozással ezt a golflabda nagyságú daganatot eltávolították. A műtét után, az ellenőrző vizsgálatok alatt már sehol, semmilyen daganatot nem találtak. Ma dr. Walker szerint olyan egészséges vagyok, mint egy fiatalasszony!

1983 novemberében, két évvel azután hogy a rákos betegség miatt a halálomat jósolták, úgy éreztem, hogy a vérképemmel valami nincs rendben. Elmentem Reginald B. Cherihez, egy megelőző kivizsgálásra, aki szintén újjászületett, Szent Szellemmel betöltött csodálatos ember. Ő mindig bátorított és buzdított. A vizsgálat valóban bizonyította Isten csodáját! A vérképem teljesen normális, míg ezt megelőzően rossz volt. További hét májfunkció vizsgálatot is elvégeztek, amelyek kimutatták, hogy rendben vagyok, nincs rák! Hála Istennek!

Jézus nem változott. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8) Az Ő gyógyító ereje ma is hozzáférhető a számodra. Náhum 1,7 azt mondja: az Úr jó, erősség a baj napján. És Ő ismeri azokat, akik benne bíznak, benne keresnek menedéket.

Ha szenvedsz ma, ha valami rossz a testedben, szeretném ha tudnád, hogy van remény Jézusban.

Hogyan használtam az Igéket a gyógyulásomhoz?

Isten Igéje mentette meg az életemet. Minden nap olvastam nagyon sok Igét. Pdb. 4,20-22: Fiam, az én szavaimra figyelmezz (adj figyelmet a szavaimnak), az én beszédimre hajtsad füledet.Ne távozzanak el (ne engedd, hogy eltávozzanak) a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben (szívedben).Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik (megtalálják), és egész testöknek egészség.

Attól a naptól kezdve soha nem hagyom el az otthonomat anélkül, hogy gyógyító igéket ne olvasnék. Tudom őket a szívemből, de még mindig nézem, és olvasom ezeket az igéket. Számomra még mindig mondanak valami újat.

A reggeli csöndesség idején megnézem a gyógyító Igéket, nem engedem, hogy eltávozzanak a szememtől. A szívem közepén tartom őket, mert élet és egészség a számomra.

Szeretném, ha megértenéd, mi segített nekem a leginkább. Az, hogy megingathatatlan bizalmam volt Isten Igéjében. Tudtam, hogy ha nem leszek jobban, ez nem Isten hibája, mert az Ő Igéje soha nem hibázik.

Szükséges neked is meghoznod ugyanezt a döntést. Néhányan keserűbbek lesznek Istenre, amikor rossz dolgok történnek velük, vagy nem lesznek jobban. Isten nem az ellenséged! Ő életben akar tartani. Az ördög akar elpusztítani téged! (Ján.10,10) Ne légy keserű vagy haragos Istenre. Inkább harcolj az ördöggel. Isten azt akarja, hogy jól legyen a dolgod. Bővölködő életed LEHET, ha akarod. De tudnod kell, Isten akarata, hogy egészséges légy. Néhányan, akik nem tanulmányozták, hogy mit is mond a Biblia erről, nem hiszik el, hogy Isten akarata számukra az, hogy egészségesek legyenek. Úgy gondolják, nekik szenvedniük kell Jézusért, úgy gondolják, nekik Isten ezen keresztül valami leckét akar megtanítani. Isten nem tanítja a gyermekeit oly módon, hogy beteggé teszi őket. Te sem tanítod a gyermeked úgy, hogy egy kocsi alá lököd! Isten egy szerető édesapa, aki azt akarja, hogy a gyermekei jól legyenek, és boldogan éljenek. Az egyik Ige, amit mindennap olvasok: Helyreállítom az egészségedet, és minden sebedet meggyógyítom (Jer 30,17).

Voltak idők, mikor úgy éreztem, hogy egy sötét alagúton megyek keresztül, és úgy tűnt, soha nem lesz vége ennek az alagútnak. De mindig megvallottam: „egészséges vagyok, meggyógyultam.” Mikor valaki megkérdezte tőlem, hogyan is érzem magam, soha nem vallottam meg, hogy rosszul. Hanem azt mondtam: „én az Úr áldottja vagyok.” És ezzel nem mondtam hazugságot!

Hosszú ideig úgy tűnt, a megvallás nem jár semmilyen eredménnyel. De végül is működött! Megláttam egy fénysugarat, és milyen csodálatos nap volt, mikor megláttam Isten gyógyító erejének a világosságát! Ha hiszel Istenben valamivel kapcsolatban, figyelmes légy, mi jön ki a szádon. Szüntelenül tartsd meg Isten Igéjének a megvallását. És Isten tisztelni fogja az Ő Igéjét.

Szeretném, ha te is hinnél abban, hogy reménységed van Jézusban. Én egy olyan ember vagyok, aki meggyógyultam a rákból. Nem vagyok különleges! Én csak Isten gyermeke vagyok, épp olyan, mint te. Isten segíteni akar neked. Azt akarja, hogy hosszú, egészséges, termékeny életet élj. De a gyógyulásod nem történik automatikusan. Harcolnod kell a betegséggel – Isten Igéjével és a hiteddel!

Az orvosok azt mondják, jól ismert tény, hogy a harcos ember képes legyőzni a betegséget, sokkal jobban, mint a passzív, visszahúzódó. Van valami az immunrendszerünkben, ami működésbe lép, mikor valaki elkezd harcolni.

Döntsd el az elmédben, hogy nem akarsz meghalni! Vidd az ügyedet Istenhez. Ha bármilyen meg nem bocsátás van a szívedben, ha bármi is van az életedben, ami nem tetszik Istennek – fordulj el tőle. Add oda Jézusnak, add oda Istennek az ügyedet. Vesd minden gondodat Őrá, és Neki gondja van reád. (1Pét 5,7)

Azt szeretném, hogy imádkozd el a gyógyulás imáját!

Ha még soha nem adtad az életedet Jézusnak, először is szükséges, hogy újjászüless. Róm. 10,9-10: ha megvallod a száddal Jézust Uradnak, és hiszed a szívedben, hogy Őt feltámasztotta Isten a halálból – akkor megmenekültél. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Add Jézusnak az uralmat az életedben. Térj meg a bűneidből és valld meg Őt Uradnak, megmentődnek és gyógyítódnak. S akkor már hinni tudsz a teljes gyógyulásodban.

Istenem, Atyám, a te szavad azt mondja, hogy te a szükség idején támasz, segítség vagy. Jövök hozzád most annak az érdekében, aki most rákban vagy más komoly betegségben szenved – Atyám, kérlek a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy érintsd meg és gyógyítsd meg. A távolság nem probléma Istenem. Ahogy imádkozom, te már velük vagy, olyan közel vagy, mint a lélegzet. Tehát kérlek, érintsd meg a testüket és gyógyítsd meg őket. S te betegség, amit ráknak hívnak, parancsolom neked, hogy menj ki a testükből. Rákos sejtek, parancsolom nektek, haljatok el, száradjatok el Jézus nevében. Ördög, megkötözöm a te erődet ennek a személynek az életében, és engedem, hogy a gyógyulás jöjjön hozzá Jézus nevében. Atyám kérlek téged, hogy cseréld ki ezeket a betegség által elpusztult sejteket új sejtekre. Te ezt meg tudod tenni, mert ami az embernek lehetetlen, azt te meg tudod tenni. Te olyan Isten vagy, aki gondoskodik. S hisszük, hogy meg akarod tenni, mert kértük. S mert nagyon szeretsz minket. Atyám, erő és egészség jöjjön ennek a betegnek a testébe már ma. Köszönöm, hogy megtetted ezt. Köszönöm Jézus, hogy a meggyógyultaktól jó bizonyságokat fogunk kapni, mert ragaszkodtak a hit-megvallásukhoz, kételkedés nélkül. Mert te hűséges vagy az ígéreteidhez. Köszönjü

40 gyógyító Ige, amit alkalmaztam a győztes csatában a rák ellen.

Az Isten Igéjében való megingathatatlan bizalom volt az egyik legfontosabb segítség a gyógyulásomban. Sokan kérdezték már tőlem, hogy milyen Igéket alkalmaztam? Nagyon sokat. De szeretnék 40 olyan Igét megmutatni, ami a leginkább segített nekem. Ma is mindennap elolvasom ezeket, hogy építsék és megőrizzék a hitemet.

A gyógyító ígéretek napi megvallása volt a kulcs a gyógyulásomhoz. Használd te is ezeket naponta a megvallásod részeként. Hiszem, hogy segíteni fognak neked is, bármilyen olyan harcodban, amikor le kell győznöd a tüneteket, vagy az ellenség minden hazugságát.

Isten Igéje meg fogja menteni az életedet.

 1. Példabeszéd 4,20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.

Amikor csatában vagy az egészségedért, Isten Igéje azért fontos a számodra, mert sok esetben ez az egyetlen reményed. Ez volt az én esetemben is. Helyezd Isten Igéjét az első helyre a szívedben, mert ez élet és egészség a testednek.

Isten Igéje soha nem hibázik.

 1. Józsué 21,45: Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, amelyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.

Ez az Ige nagyon sokat segített nekem! Éjjel és nappal megmaradt az elmémben. Tudtam, hogy Isten Igéje megvalósul. Egyetlen egy ige sem vall kudarcot.

Isten akarata, a gyógyulás, munkálkodik benned.

 1. Filippi 2,13: Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

Ez az ige nagyon sok sötét órában őrzött meg engem. Ez az egyik legtöbbet megvallott igém. Manapság is, mikor kocsiban ülök, vagy elmegyek sétálni, csak mondom újra és újra. Azt mondom „Istenem, azt mondtad, te munkálkodsz bennem. Te munkálod bennem, a testemben mind az akarást, mind a cselekvést a te jókedvedre. Atyám, munkálkodsz az elmémben, megújítod azt. Az egészségem a te tetszésedre van.

Az élet szelleme élővé teszi a testedet.

 1. Róma 8,11 De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti (életet ad) a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által. (Szelleme által, aki benned lakozik.)

Ez az ige annyira jó! Ugyanaz a Szellem, amely Jézusban lakozott, és feltámasztotta Őt a halálból – bennem is lakozik, és benned is. Épp most is Ő eleveníti meg a te halandó testedet, élővé teszi azt. És egészséget ad. Dicsőség az Atyának!

Isten a te oldaladon áll.

 1. 2Kor1,20 Mert Istennek valamennyi (minden) ígérete ő benne [lett] igenné [és] ő benne [lett] Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk (rajtunk keresztül).

Ha nem ismered Isten Igéjét, szükséges, hogy tanulmányozd azt. Sok ember szenved szükségtelenül, és hal meg, mert nem ismerik, hogy Isten Igéje mit mond a gyógyulásról. Ha még csecsemő keresztény vagy, Isten ezt tiszteletben tartja. Ne vádold magad, ha még nem ismered az Igét. Csak merülj el a Bibliában, keresd az Urat, és Ő meg fogja mutatni magát erővel a te érdekedben. Ha olyan gyülekezetben vagy, ahol nem kapsz jó tanítást, javaslom, menj máshová, ahol hallhatod Isten Igéjét. Ez majd valamikor életben fog tartani, ahogy az én esetemben is történt.

Isten akarata számodra, hogy egészséges légy.

 1. Máté 8,2-3: És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.

Ez az Ige azt mondja, hogy mikor a leprás Jézushoz ment, azt mondta:”Uram, ha te azt akarod, akkor te megtisztíthatsz engem.. Jézus pedig ezeket az egyszerű szavakat mondta: akarom, tisztulj meg.”

Isten akarata számodra az, hogy jól legyél. Ha ezt még nem hiszed, akkor meg kell változtatnod a gondolkozásodat. Nem Isten betegített meg téged, hanem az ördög.

Ha dühös vagy Istenre, vagy keserűség van benned, mondd azt: „Atyám, hibáztam, mert nem tudtam, hogy az ördög betegített meg engem. Vádoltalak téged, és ezt nagyon sajnálom. Jézus, én átadom neked ezt a keserűséget, és bocsáss meg nekem.”

Ez különlegesen fontos számodra, hogy felszabaduljon a szíved a haragtól, keserűségtől Isten vagy bárki más irányába, azért, hogy az imádságaid ne legyenek akadályozva.

Engedelmeskedj Isten Igéjének és meggyógyulsz.

 1. 2Móz 15,26 És monda: Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz (szorgalmasan hallgatod az Ő beszédét) és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel (odaadod a füleidet) az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód (aki meggyógyítalak).

Azt teszed, ami helyes az Úr előtt? Figyelsz a parancsaira és megtartod azokat?

Isten ígéretei feltételhez kötöttek. És vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell tennünk. Zsid 11,6: „Isten megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.” Ha te nem az vagy, aki szorgalmasan keresed az Urat, bátorítalak, hogy kezd el már ma. Olvasd, hallgasd Isten Igéjét, keresd Őt teljes szívedből. Tartsd meg a parancsolatait, és az életedben változások fognak történni.

Szolgáld az Urat, és az egészség a tiéd lesz.

 1. 2Móz 23,25 És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom (elveszem) ti közületek a nyavalyát (betegségeket).

Ez egy másik csodálatos ígéret mindazok számára, akik szolgálják az Urat. Ő meg fogja áldani az ételedet és vizedet. Amikor az asztalnál imádkozom az étel fölött, sohasem fejezem be anélkül, hogy ezt mondanám: ”Atyám köszönöm, hogy megígérted, hogy megáldod a kenyeremet és vizemet, és eltávolítod a betegségeket közülünk.”

Isten minden betegséget eltávolít rólad, belőled.

 1. 5Móz 7,15 És távol tart (elveszi, eltávolítja) az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját (borzalmas betegségeket), amelyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra (helyezi), akik gyűlölnek téged.

Figyeld, nem azt mondja: ”a betegség egy részét, vagy bizonyos betegségeket eltávolítok rólad, hanem MINDEN betegséget eltávolítok rólad – belőled -. Ez csodálatos ige, amire támaszkodhatsz, mikor az Ő azt mondja, hogy a te betegséged túl sok, és így túl nehéz Isten számára a gyógyítás. Nincs olyan betegség, amely Isten gyógyító erejét meghaladná.

Jézus nehéz esetekre specializálja magát, és Ő nem személyválogató. Nem azért gyógyított meg engem, mer a férjem John Osteen, hanem azért, mert szeret engem, és mert a gyermeke vagyok. Azért fog téged is meggyógyítani, mert téged is szeret.

Engedelmeskedj Isten minden parancsának, és vedd el minden áldását.

 1. Malakiás 3,10: Hozzátok be a (minden) tizedet mind az én tárházamba, (raktáramba) hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit (mennyek ablakait), és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen (nem lesz helyed, ahol tárold ezeket az áldásokat).

[javaslatom, tedd hozzá: Mal 3:11 „És megdorgálom érettetek a kártevőt, … azt mondja a Seregeknek Ura.” Kártevő: betegség, szükség az életed bármely területén, családodban, stb., MINDEN, ami meg akar fosztani Isten javaitól – megj. fordító]

A tizedfizetés (a bevétel 10%-a az Úré), mint Isten parancsolatának elutasítása az egyik oka annak, hogy sokan nem kapják meg Istentől, amit akarnak. Neked követned kell minden parancsolatát, ha szorgalmasan (buzgón) engedelmeskedni akarsz a te Istened, az Úr beszédének. S az egyik ilyen parancsolat a tizedfizetés.

Isten egyik jótéteménye a gyógyulás, egészség.

 1. Zsolt 103,1-5 Dávidé.: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. (És mik az Ő jótéteményei?) Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Isten Igéje egészség.

 1. Zst 107,20 Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.

Ismét láthatod, milyen fontos ismerni Isten Igéjét, és alkalmazni azt az egészséged, gyógyulásod érdekében. Ha nem lett volna Isten Igéje, ha nem tudtam volna, hogy Isten Igéje működik, és hogy Isten sohasem hazudik, hogy Ő betartja mindig az ígéreteit – akkor ma már nem élnék.

Isten azt akarja hogy élj.

 1. Zst118,17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

Ez egy másik ige, amit gyakran megvallok. Amikor az orvos azt mondta nekem, hogy csak néhány hetem van hátra, akkor az elmémben eldöntöttem, hogy élni fogok és nem meghalni.

Válaszd az életet, legyél egy küzdő!

 1. 5Móz 30,19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

Olyan fontos, hogy az életet válaszd. Akarj élni! Olyan fontos ez a választás. Döntsd el magadban, és mondd magadban „ördög, vedd el a kezedet rólam. Nem engedem meg neked, hogy elpusztíts engem, hogy megölj. Nem fogok korai halállal meghalni, hanem élni fogok, és hirdetni az Úr munkáit.” S ahogy harcolsz, úgy fogod egyre jobban és jobban érezni magad.

hosszú életet fogsz élni.

 1. Zsolt 91:16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Ez az egész zsoltár olyan gyönyörű, de különösen a 16. versszakot szeretem olvasni. Mikor a rákkal harcoltam, akkor egy bizonyos autópályán jutottunk be a Lakewood gyülekezethez, és útközben két temetőt láttunk. Az egyik egy kicsi, mindössze tíz sírhelyes temető. Ahogy a férjem és én elhaladtunk a temető mellett szinte mindennap, átalakítva, személyre szabva mondtuk el az igét: „ Ő hosszú élettel elégít meg, és megmutatja nekem az Ő üdvösségét, szabadítását.

Jézus hordozta a te bűneidet ÉS a betegségeidet.

 1. Ézs 53,5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Tudtad, hogy Jézus nemcsak a bűneidet vitte fel a keresztre, hanem minden betegségedet is? A fejfájásod minden okát a testében hordozta. A szegénység, gyengeség, depresszió, fájdalom vagy szenvedés minden oka a kereszten függött. Jézus mindegyiket elvette. Mt 8,17 utal erre az Ézsaiási próféciára, ami Jézusra vonatkozik: „Ő viselte fájdalmainkat és hordozta betegségeinket.” Ha Jézus hordozta és elvette a betegségeidet, neked már nincs szükséged arra, hogy hordozd. Add oda neki, és mondd: ”Jézus, odaadom ezt a bajt, gondot és fejfájást neked. Túl sok nekem. Odaadom ezt a betegséget Uram, és köszönöm, hogy a Te sebeidben én meggyógyultam.”

Isten helyre akarja és helyre is fogja állítani az egészségedet.

 1. Jer30,17 Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, aki tudakozódjék felőle.

Mikor beteg voltam, két képet nézegettem. Az egyik az esküvői fotó volt, a másikon egy farmon lovagoltam. Ezek támogatták meg a hitemet és segítettek abban, hogy végig pozitív, optimista hozzáállásom legyen, hogy ezt végig meg tudjam tartani. Különösen akkor, mikor nagyon betegnek éreztem magam. Azokban a nehéz pillanatokban csak ránéztem a képekre, és azt mondtam: „köszönöm Atyám, hogy te helyre fogod állítani az egészségemet, és sebeidben meggyógyítasz. Köszönöm, hogy úgy fogom érezni magam, mint mikor megházasodtam, 21éves koromban. Úgy fogom érezni magam, mint 25 évesen, mikor lovagoltam. Köszönöm Atyám, hogy helyreállítod az egészségemet.” S mikor kezdtem jobban érezni magam, azt mondtam: ”Atyám köszönöm, hogy helyreállítottad az egészségemet.” Ezt gyakran ismétlem most is.

Hatalmat vehetsz a testedben levő betegségek fölött.

 1. Mt 18,18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Személyre szabhatod ezt az igét így: ”akármit megállítok itt a földön, az meg lesz állítva a mennyben. És akármit engedélyezek itt a földön, engedélyezve lesz a mennyben.” Ha tünetek jelentkeztek a testedben, megkötözheted azokat itt a földön, és meg lesznek kötözve a mennyben is. Légy nyugodt, Isten megtartja a szavát.

Egyezz meg valakivel a gyógyulásodban.

 1. Mt 18,19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Ez egy nagyon fontos ige! Ha házas vagy, egyezz meg a férjeddel, feleségeddel a tested gyógyulásában. Ne engedj negatív gondolatokat közétek jönni. Jézus azt mondta:” ha imában megegyeztek, kérésetek teljesítve lesz a mennyei Atyátok által.” Miután megegyeztetek, és kértétek Istent, hogy gyógyítson meg téged, nézz fel a mennybe és mondd: ”Atyám, megtettük, amiről azt mondtad, hogy tegyük meg itt a földön. Most rajtad van a sor, hogy elvégezd a mennyben.”

Amit kimondasz a száddal, igazán az számít.

 1. Márk 11,22-23 És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Vajon van a testedben egy hegynyi betegség? Vajon az életedben van egy hegynyi pénzügyi gond? Házassági probléma, vagy érzelmi sérülések? Akármi is az, mondd annak: „Mozdulj el, és ugorj a tengerbe!” És ez meglesz neked. Meg fogod látni, mennyire fontos pozitív, optimista kijelentéseket tenned. A Biblia azt mondja, a szánk beszéde miatt kerülünk csapdába (Plb,6,2.) Tehát figyelj oda, hogy mit beszélsz. Valld meg: ”Hiszem, hogy meggyógyultam.” És így is lesz.

Hidd és meg fogod kapni.

 1. Mrk 11,24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Ahogy hazajöttem a kórházból, a férjem és én a megegyezés imáját mondtuk el, és az Úr kezébe tettük az ügyemet. Ami engem illet, 1981.december 11-én a gyógyulásom elkezdődött. A testem ugyan nem érezte gyógyultnak magát, a valóságban borzalmasan éreztem magam, és szörnyen néztem ki. De tudtam, hogy ha arra figyelek, ahogy érzem magam, akkor nem fogok sokáig élni. Nagyon gyakran éreztem úgy, hogy meg fogok halni. De küzdöttem, szilárdan álltam, és folyamatosan emlékeztettem Istent, az Ő ígéreteire az Igéjében. És meggyógyultam!

Vidd az ügyedet Istenhez!

 1. Ézs 43,25-26 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg! Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál! (A King James fordításban a 26-os ige: „emlékeztess engem. Tárgyaljuk meg közösen, jelentsd ki, hogy megigazíttass.”)

Hát én Istenhez vittem az ügyemet. Azt imádkoztam: „Atyám, hozzád terjesztem az ügyemet, s kérlek, mutasd meg az életemben azokat a dolgokat, amelyek rosszak, nincsenek a helyükön, hogy kijavíthassam azokat.” Sok dolgot megítéltem, és megváltoztattam, s utána emlékeztettem Jézust arra a megegyezéses imára, amit a férjem és én imádkoztunk: Jézus, szeretném megköszönni neked, hogy 1981.december 11-én a hálószobánkban a férjem John és én hittük, hogy megkaptam a gyógyulásomat. És így ez nekem megvan. Örvendezek Jézus, hogy meggyógyultam, és minden fájdalom és minden tünet és betegség el fognak távozni a testemből. Ez már megtörtént Jézus nevében.”

Kérdezheted: „És eltávoztak?” Nem, nem egyszerre távoztak el. Szellemi csatában voltam. Úgy éreztem magam, mintha egy sötét alagútban lettem volna. Nem láttam világosságot hónapokon, hónapokon, hónapokon keresztül. Azonban soha nem adtam föl Isten Igéjének a megvallását, mert megingathatatlanul biztos voltam Isten Igéjében! Tudtam, Jézus nem hazudik nekem. S tudtam, ha megmaradok abban, hogy hiszek, akkor meg is lesz, amiben hiszek. És így is lett!

Legyen valaki, aki kézrátétellel imádkozik a gyógyulásodért.

 1. Mrk 16,17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Egy nagyon hatékony módszert adott Jézus arra, hogy meggyógyulj. Egy szolgáló testvér, vagy egy másik keresztény, aki hisz a gyógyulásban, vesse rád a kezét, és imádkozzon a gyógyulásodért. S ekkor hidd, hogy attól az időponttól kezdve helyre fogsz állni.

Imádd Istent.

 1. Ján 9,31 Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.

Fontos, hogy imádd Istent. Lehet, hogy korábban nem dicsérted, imádtad Istent a gyülekezetedben. Ha így van, elkezdheted azonnal imádni Őt. Csak emeld fel a kezed, és mondd: „Ó Jézus, szeretlek és imádlak téged. Eléd jövök ma, és hálát adok neked azért, hogy a te Igéd nem változik.” Imádás által jobban fogod érezni magad. Miután elolvastam a János 9,31-et, elolvasom a Ján 10,10-et.

Az ördög meg akar ölni, Isten meg akar gyógyítani téged.

 1. Ján 10,10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

Ezt az igét naponta megvallom. Olvasom a többi igét is, és nem engedem eltávozni a szemem elől. De a Ján 10,10 az az ige, amit mindennap hangosan kimondok. És a Ján 9,31-el összekombinálom, és ezt mondom: „ördög, nem fogod ellopni az egészségemet. Nem loptad el az egészségemet, és nem is lophatod el a jövőben sem. Nem fogsz megölni, és soha nem fogsz elpusztítani engem, mert én Isten imádója vagyok. Megcselekszem az Ő akaratát, és Ő hall engem. Jézus azért jött, hogy életem legyen, és bővölködő legyen az életem.”

Meg vagy váltva az átokból.

 1. Gal 3,13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Mi volt a törvény átka? A bűn, a betegség, a szegénység. Jézus azért jött a világba, és akarattal azért adta oda magát, hogy helyetted meghaljon a kereszten, hogy megváltson téged az átokból. Ő felvette a bűn, a betegség, a szegénység átkát magára, hogy neked ne kelljen cipelned azt. Így tette lehetővé, hogy Ábrahám áldása a tiéd legyen. Azaz a megbocsátás, isteni egészség, és anyagi szükségeid betöltése. Dicsőség az Úrnak!

Nem fogsz ingadozni a hitedben.

 1. Zsid 10,23 És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett.

Ez az ige is nagyon fontos nekem! Ahogy korábban említettem, sokszor ingadoztam. Persze nem a szívemben, hanem az elmémben, a gondolataimban. Azok a vádlások, amik a gondolataidban támadnak téged, azok az ördögtől vannak. Az ördög az atyafiak vádolója Jel 12,10. amikor valamit mond neked, hidd épp az ellenkezőjét, és akkor tudod meg az igazságot. Megtanultam, hogy soha többé ne vádoljam magam. És így azt mondtam: „köszönöm Atyám, hogy én ragaszkodom a megvallásomhoz kételkedés nélkül. Nem kételkedem a szellemi emberemben, mert tudom, hogy a te Igéd dolgozik.” Ez is fog neked segíteni. Ha úgy érzed, hogy kételkedsz, emlékeztesd magad: lehet, hogy kétségeid vannak a fejedben, de a szívedben hit van.

Bizalmad lehet Istenben és az Ő Igéjében.

 1. Zsid 10,35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

Vesd a bizalmadat az Úr Jézus Krisztusba és az Ő Igéjébe, függetlenül attól, hogy mi történik. Ő a te reményed. Isten minden bizonnyal meg fog jutalmazni, mert bíztál benne!

Erőt, megerősítést találhatsz Istenben és az Igéjében.

 1. Joel 3,10 Mondja a beteg [is]: Hős vagyok!

Amikor úgy érzed, hogy gyenge vagy, ismételd el ezt az igét, és ez meg fog erősíteni téged. Nem érdekes, hogy érzed magad, mondd ki: „erős vagyok!” Az Ézs 27,5 azt mondja: „ragadd meg az én erősségemet!” csak nyúlj fel, és ragadd meg az Úr erejét. Annyiszor tettem ezt meg! Felnyúltam, és ezt a három kis szót mondtam: „Jézus segíts nekem.” És soha nem mulasztotta el, hogy segítsen nekem Neked is mindig segíteni fog.

Jézus Krisztus soha nem változott, soha nem is változik. Amit a Bibliában cselekedett, ma is teszi.

 1. Zsid 13,8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Férjem és én nagyon keveset tudtunk az isteni gyógyulásról, amikor kislányunk, Liza bénulással és agykárosodással született. John egy gyülekezetben volt pásztor, és nem tanítottak minket a gyógyulásról. John és én elkezdtük olvasni a négy evangéliumot, a Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost, amelyekben Jézus csoda-gyógyításairól olvastunk és csodálatos beszédeiről. Utána átugrottunk a Zsidó levélhez, amely azt mondja, hogy Jézus nem változott. S akkor egy nagyon egyszerű imát mondtunk el, amit akkori ismereteink alapján el tudtunk mondani: „Jézus, a te Igéd azt mondja, hogy te nem változtál. Íme, itt van ez a kisgyerek, aki bénulással és agykárosodással született. Atyám, ha te nem változtál, akkor te még mindig ugyanaz vagy. Te meg tudod érinteni ezt a pici lányt, és egészségessé tudod tenni. Megérintenéd, és meggyógyítanád őt?” Tudod, Jézus pont ezt tette! Liza ma egy teljesen egészséges felnőtt. Egy csodálatos fiatal hölgy. Ő erős az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. És nagy áldás nekünk. Jézus nem változott. Az Ő vágya számodra is az, hogy legyen jól a dolgod, és legyél egészséges.

Isten leghőbb kívánsága az, hogy legyen jól a dolgod, és légy egészséges.

 1. 3Ján 2 Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

Tudod, hogyan dúskál a jóban a lelked? Úgy, hogy telepakolod Isten Igéjével. Akkor tudni fogod, hogyan maradj jó egészségben. Az Úr azt akarja, hogy te isteni egészségben élj. S te ezt úgy tudod megtenni, hogy a szívedbe helyezed Isten Igéjét. S amikor a betegség megpróbál megtámadni, te már felkészülten állhatsz ellene.

Egy olyan keresztény, aki hisz a gyógyulásban, kenjen meg téged olajjal.

 1. Jak 5,14-15 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Bátorítalak, hogy hívd fel a gyülekezet véneit, hogy kenjenek meg olajjal és imádkozzanak érted az Úr nevében. Isten azt mondja, hogy a hit imádság megmenti a beteget. Ha nincsenek vének, akik tudnák, hogyan is kell imádkozni a hit-imádságát, akkor találj valakit, aki ezt tudja, és kérd meg, hogy kenjenek meg olajjal. Ezután csak higgy abban, hogy Isten megtartja a szavát. És az Úr felsegít téged.

Jézus már kifizette az árat a gyógyulásodért.

 1. 1Pét2,24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ézs azt mondta, „az Ő sebeiben mi meggyógyultunk.” Péter a Szent Szellem kijelentése által visszanézett az Ézs 53,5-re és azt mondta: „akinek a sebei által te meggyógyultál.” A gyógyulásodat maga Jézus vásárolta meg, és kifizette érte az árat.

Legyél biztos abban, hogy az imádságod célba ér.

 1. 1Ján.5,14-15 És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle.

Hogyan is tudnál úgy imádkozni, hogy Istent kéred a gyógyulásoddal kapcsolatban, ha nem tudod, hogy az Ő akarata az, hogy meggyógyulj? Nem leszel képes! Azt tanultad a világban, hogy ha megbetegszel, akkor szenvedned kell. És ha szerencsés vagy, lehet, hogy meggyógyulsz. Ha így vagy, itt az idő, hogy megújítsd az elmédet a gyógyulás Igéivel. Akármire is van szükséged, találd meg azokat az ígéreteket, amelyek azokra a szükségekre vonatkoznak Isten Igéjében, és így kérd az Ő akaratának megfelelően. Az Ő akarata megegyezik az Ő Igéjével. Amikor megtaláltad az ígéretet a szükségedre, és elimádkoztad azt, akkor már bizonyos lehetsz abban, hogy Ő meghallgatta, és válaszol az imádságodra.

Isten válaszol azoknak az imádságaira, akik megtartják az Ő parancsolatait.

 1. 1Ján 3,21-22 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte.

Ha nem kaptad meg azt, amire szükséged van Istentől, tarts egy önvizsgálatot, ellenőrizd le magad. Vajon megtartod az Ő parancsolatait, és azokat cselekszed, amik tetszenek neki?

A félelem nem Istentől jön. Dorgáld meg!

 1. 2Tim1,7 Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Sohasem voltam egy félős ember. de amikor a rák megtámadta a testemet, küzdenem kellett a félelemmel. Lehet, hogy most azt gondolod, milyen furcsa, hogy pont egy pásztor felesége mondja ezt, aki Szent Szellemmel betöltött keresztény! Nem próbálom meg igazolni magam, vagy magyarázkodni. De ez így volt. És ha ezt elmondom neked, talán segíteni fog. Egy emberi lény vagyok, és ugyanazok a dolgok támadnak meg, amelyek másokat is. Tehát küzdenem kellett a félelemmel. És én ezt az Igékkel harcoltam meg, mint a 2 Tim1,7. Azt mondogattam: „Atyám, nem a félelem szellemét adtad nekem, hanem az erő, a szeretet, és a józan értelem szellemét. Ez a félelem nem tőled van Istenem, hanem az ördögtől. Ezért én azt parancsolom a félelemnek, hogy most elhagy engem Jézus nevében!” Kijelöltem egy napot, szeptember 6.-át, mint egy olyan napot, amitől fogva szabad leszek a félelem gyötrésétől. Azt mondtam: „a mai naptól nincs több félelem bennem. Elment, Jézus nevében.” Ha a félelem támad, dorgáld meg és mondd azt „ezen a napon, ahogy olvasom ezeket az Igéket, felül kerekedem a félelmen. Félelem elhagysz engem Jézus nevében. Nincs jogod gyötörni Isten egy gyermekét. Én tele vagyok az Úr békéjével és szeretetével. Most minden gondomat rád vetem Uram, Atyám, mert tudom, hogy neked gondod van rám. És köszönöm, hogy szabad vagyok a félelemtől.”

Vesd ki azokat a gondolatokat és képeket az elmédből, amelyek nem felelnek meg Isten igéjének.

 1. 2Kor10,4-5 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Amikor beteg voltam, ki kellett vetnem azokat a képeket, képzelgéseket, amelyek a tüneteimmel voltak kapcsolatosak. S neked is meg kell ezt tenned. Érd el, hogy a gondolataid engedelmeskedjenek neked. Ejtsd foglyul ezeket a gondolatokat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Mondd azt: „gondolatok, kerüljetek összhangba Isten Igéjével, amely azt mondja, hogy Jézus sebei által meggyógyultam. Gondolatok, kerüljetek harmóniába Isten Igéjével, mely azt mondja, hogy akármit is kérek, megkapom tőle, mert megtartom az Ő parancsolatait, és azokat cselekszem, amelyek tetszenek neki. Gondolatok, legyetek összhangban Isten Igéjével, Jézus nevében.” És dicsőség Istennek, ez így lesz, meg fog történni!

légy erős az Úr erejében. Vedd föl a fegyverzetét, hogy küzdj a gyógyulásodért.

 1. Ef 6,10-13 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

Szükséged van Isten teljes fegyverzetére minden nap. És szükséged van arra, hogy ezt fel is vedd. Állj ellene az ördögnek, mindennap mondd el: „vedd el a kezedet ördög rólam, és a testemről Jézus nevében.” S ezután emlékeztesd a testedet, hogy Isten Igéjének megfelelően működjön, és kerüljön összhangba Isten Igéjének az állításaival. Működni fog!

Tégy bizonyságot a gyógyulásodról.

 1. Jel 12,11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.

Mikor Isten meggyógyít, és helyre álltál, és képes vagy már bizonyságot tenni – tedd! Az Úr akarata az, hogy adj dicsőséget Neki mindazokért, amiket elvégzett érted. Ha korábban nem éltél Istenért, akkor az Ő irgalma van rajtad. Azért, mert szeret téged, megérintett, és meggyógyított. Most hogy már egészséges vagy, ne menj vissza a világba, hanem szánd oda teljesen magad Jézusnak. 100%-ban szolgáld őt. Isten nem azért gyógyít meg téged, hogy aztán visszamenj a világba. Azért gyógyít meg, hogy elválasszon. Te az Ő választott edénye vagy, hogy érte élj, és hogy Ő használni tudjon téged.

A betegséged el fog távozni tőled, és nem fog visszajönni.

 1. Náhum 1,9 Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.

(Mit terveztek, és milyen őrült a ti kísérletetek, hogy az Úr ellen fellépjetek? Ő teljesen bevégzi Ninivét, és bántás (ami miatt a népem szenvedni fog Asszíriától) nem fog másodszor visszajönni. Másodszor nem fog visszajönni a bántás. – ang.ford.)

Ez az ige annyira sokat jelent nekem, amióta meggyógyultam, mert egészséges akarok maradni! De tudnod kell, az ördög az egy gyötrő, és ő folytatni akarja a támadást ellened. Rák esetén pl. az orvosok azt mondják, a gyógyulásod után öt évvel vagy teljesen gyógyult. De az ördög megpróbál gyötörni téged kétségekkel, félelemmel. Ha fájdalmad van, azt fogja mondani: „na, itt van megint, a rák visszajött hozzád!” neked küzdened kell ezekkel a hazug gondolatokkal, erősségekkel. Vesd ki ezeket, hogy minden gondolatod Isten Igéjével legyen összhangban. Ez az a pillanat, amikor emlékeztetned kell a Náh 1,9-re, ami azt mondja: „ördög ez a bántás nem fog visszajönni másodszor. Soha nem fog már a testemre visszajönni újra.” És nem fog!

Fordította Orbán Tibor

Kenneth E. Hagin: Hajtsd a füledet Isten Igéjére!

Példabeszéd 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. (az eredeti szövegben: az én Igém gyógyszer az egész testnek. )

Ha a gyógyszer nem segít a bajodon – természetes dolgokról beszélek most -, vagy a gyógyszer rossz, vagy rosszul szeded. Isten Igéje azonban jó gyógyszer. Tehát ha nem működik, az ok csak az lehet, hogy nem megfelelően veszed be. Le kell ellenőrizni ez esetben magunkat, hogy mi a mi problémánk? Mindig csak Isten küldő oldalát vizsgáljuk, de a vevő oldalát, amely nálunk, hívőknél van, már kevésbé. Semmi rossz nincs Isten küldő oldalán, az Ő Igéje mindig működik! A veszély az lehet, hogy rosszul „szedik”, s ezért elkezdik magukat vádolni az emberek, pedig emberek vagyunk, nincs olyan, aki még nem tévedett volna életében. Ha kijelented, hogy nem tévedtél, nos, ez már bizonyítja, hogy igen, ráadásul hazudtál is.

Isten oldalán biztosan nincs hiba! A hiba a vevő oldalán van. De arra sincs szükség, hogy vádold magad. Maradj Isten oldalán. Ha nincs kijelentésed, ismereted Istenről, és ezért tévesztetted el, ne kedvetlenedj el, törekedj továbbra is az Úr megismerésére, és ne vádold magad. Azaz tedd, amit az Ő Igéje mond: hajtsd a füledet a beszédére, ne engedd, hogy eltávozzon a szemedtől. Mert egy orvosság sem hat hirtelen, egy éjszaka alatt. Az én Igém gyógyszer az egész testnek. De olyan sem létezik, hogy egy tablettától meggyógyulsz. Folyamatosan venned kell, hogy hatása legyen. Az Ige is hasonlóképpen működik, hiszen ahogy olvastuk is, folyamatosan oda kell fordítanunk a fülünket.

Hogyan lehetünk biztosak abban, mi is a miénk, Isten Igéje alapján? Milyen jogaink vannak gyógyulás, egészség szempontjából? Egy folyamatos, körültekintő, szorgalmas, tiszteletteljes, imádkozó, tanulmányozó Ige olvasásra van szükség.

Vajon mi hiányzik az Ige tanulmányozásunkból? A figyelmünknek osztatlannak kell lennie. Lehet hogy elkezdjük így, de aztán ez nem tart sokáig. A fő gondolatunk: hajtsd a füleidet … A Biblia tartalmazza Isten szavait. Amit te mondasz, azok is szavak, ugye? Mit is mond az Ige? Amikor 51 éve ágyhoz kötött lettem, nem tanulmányoztam a Bibliát semmi más területen, csak ima, hit és gyógyulás tekintetében. Mindhárom egyébként nagyon közeli rokonságban van. Akkor nem a vízkeresztség volt a legnagyobb problémám, sőt, az Antikrisztus témáját, vagy a nagy nyomorúság idejét sem tanulmányoztam, semmilyen szükségem nem volt akkor ezekre.

Persze ha sok időm lett volna, tehettem volna, de ne felejtsd el, hogy ágyhoz kötött voltam, s az orvosok, aki a tudásuk legjavát adták, azt jósolták, hogy nemsokára meg fogok halni. A bensőmben valami azt mondta: képes vagy meggyógyulni, és a kulcs az Igében van. Én tehát inkább a hitet, az imát és a gyógyulást tanulmányoztam. Ezért keves a hite sok testvérünknek – ne érts félre, fontos ezen témák tanulmányozása is – de ha rám hallgatsz, ezt a hármat tanulmányozd elsősorban, mert ez tartja a hitedet élőnek. Ráadásul ez egészség a testednek. Az egész testednek.

Akkoriban nem érdekelt a nagy nyomorúság kérdése – akkoriban nekem elég nagy nyomorúságom volt! Akkoriban Isten Igéjét csak nagyon korlátozottan tudtam olvasni. Tehát elsősorban a hitet tanulmányoztam, majd a gyógyulást, és az imádságot. És hála Istennek, az Ő Igéje világosságot ad. Figyelmezz a szavaimra, hajtsd füledet az Igéimre…

Az Igében szereplő fül egy része valóban látszik a fejeden. De te valójában egy szellem vagy, van egy belső és külső embered, a fejeden a külső ember fülét láthatjuk, de a belső emberednek is van füle, és valójában azzal hallasz Istentől. Természetesen a külső füleden kell keresztül mennie. Sokszor persze a hallgató egyik fülén be, a másikon ki – ez azonban semmi jót nem jelent számodra, mert azt jelenti, hogy nem hajtottad füledet az Ő szavaira. De ha folyamatosan elmélkedsz az Igén, és táplálod a szellemedet, akkor végre leérkezik a szívedbe, és ha a belső embered valóban meghallja, mit is mond Isten, akkor bekövetkezik az 1 Korinthus 4:16 szerint: a külső emberünk ugyan megromol, de a belső napról napra megújul.

Apcs. 3:1-6 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a temlomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát.

Ez az ember valóban nem tudott járni, naponta vitték őt, mint egy zsákot, az Ékes kapuhoz. Feladata a koldulás volt. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük.

Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!

Péter, mivel ez az ember soha nem járt, elkapta a kezét, és felhúzta – és azonnal, AZONNAL a bokája és a lába erőre kapott: És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. Apcs 3:7

Apcs 3:9-12 És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent: És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?

Mi is történt itt? Mit is tettek? Nézzük az Apcs 3:16-ban: És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

Tehát az Ő neve, a nevében való hit által lett ez az ember erőssé. Tehát a hit, mely Általa van, adta neki a teljes egészséget. Tudod, a Biblia igaz, a Szent Szellem ihlette. Amit az emberek mondtak, az nem feltétlenül igaz. Amit a Biblia mellé magyarázatként írtak az emberek, azokra nem biztos, hogy mindig érdemes odafigyelni. Sokszor elhibázzuk. Jobb, ha az Igére figyelünk csak, mert előfordulhat, hogy rosszul képzeljük el, amit a Szentírás mond.

Az én Bibliámban, a margóra az van írva: Péter és János meggyógyította a sántát. (Az angol Bibliában oldalt vannak feltüntetve a kapcsolódó Igék és a megjegyzések. – szerk.megjegyzése) Látod, a világon már elterjedt, hogy az apostolok képesek gyógyítani, de ahogy az utolsó apostol meghalt, ez az erő eltűnt. Ám ha elolvasod újra a szöveget, rájössz, hogy Péter és Pál egyáltalán nem gyógyította meg ezt az embert. Valamennyire persze közreműködtek a gyógyításban, de nem gyógyították meg. Ha nem hajtod oda a füledet, és csak egyszerűen elfogadod a tradíciót, az egyházak tanítását, akkor nem az Úr szavaira hajtod a füledet, hanem emberi véleményre.

„Jó, jó, de Péter és Pál akkor is apostolok voltak, és nekik nyilvánvalóan megvolt az erejük, hogy betegeket gyógyítsanak, de tudod, az utolsó apostol eltűnésével ez az erő is eltűnt.” – szokták mondani. Ebben a szövegben azonban sehol sem olvastam, hogy Péter és Pál azért, mert apostolok voltak, gyógyították meg ezt a sántát. Ehelyett viszont azt olvastam, hogy az Ő neve, mégpedig a hit által, mely az Ő nevében van…

„Jó, jó, de a gyógyítás eltűnt a földről.” – teszik még hozzá. Akkor azt akarod mondani, hogy Jézus neve is eltűnt a földről? S a Jézus nevébe vetett hit is eltűnt a földről? Ha nem tűnt el, akkor ugyanazt képes elvégezni, mint akkor. De ma olyan kicsi hitük van a keresztényeknek Jézus nevében! Nagyon sok kereszténynek Jézus neve semmit nem jelent. De tudjátok, hogy nagyon sokuknak viszont milyen hite van az ördögben? Csak figyeld meg, szinte többet beszélnek az ördög tetteiről, mint Istenéiről. Ahogy hallgatod őket, rájössz, hogy az ördög egy nagyon nagyon erős valaki lehet. „Ha egyszer elkap téged, nem menekülsz.” Isten? Nagyon picike az ő szemükben. Nagy hitük van az ördögben: ”Jó ha óvatos vagy, a te időd is eljön. Vigyázz, mert hallja, amit mondasz!” Sokkal többet beszélnek a keresztények az ördögről és amit cselekszik, mint az Atyáról és Jézusról, és hogy Ők mit cselekszenek. Annyit beszélnek arról, hogy mit cselekszik a világban az ördög, hogy a végén az emberek azt hiszik, hogy ezt Isten tette.

A biztosítási kötvényeken (az Egyesült Államokban) például ezt lehet olvasni: „kivéve ha Isten cselekedetei (földrengés…stb.) okozzák a kárt.” Pedig Jézus maga mondta, a tolvaj nem egyébért jön, mint hogy lopjon, öljön és pusztítson. Vajon a földrengés pusztított, megölt valakit? Ha a válasz igen, akkor ez bizony a tolvaj munkája. Nem a mennyből jött, mert Jézus azért jött, hogy életük legyen és bővölköjenek. Az emberek nem értik ezt, s azért nem, mert nem hajtják oda a fülüket Isten szavára. Nem értik, hogy a földet vezérlő törvények akkor léptek érvénybe, amikor Ádám és Éva bűnbe estek, amikor felségárulást követtek el. S az átok ezért jött a földre. Sátán a szerzője ezeknek a rossz dolgoknak, nem Isten. S mikor végre a sátán ki lesz iktatva a földről, a Jelenések könyve szerint nem lesz sírás – nem lesz, aki romboljon.

Hívőként itt a világban élünk, de nem a világból valók vagyunk. Jogunk van hinni, és kijelenteni a szabadulást, a gyógyulást, és a védelmet. S bár keresztények, mivel nem tudják az igazságot, ezért meghalhatnak korai halállal, láthatjuk sajnos elég gyakran. Nem azért, mert rossz emberek, hanem nagyon gyakran azért, mert nem ismerik saját jogaikat, kiváltságaikat Jézus Krisztusban.

Mi az, ami már az övék? Alexander Dovie, aki tizenkétszer szelte át az óceánt, élete nagy részében még a XIX. sz-ban prédikált. Akkoriban még nem voltak olyan fejlett navigációs eszközök mint ma, nem volt még rádió sem. Egyik visszaemlékezésében írta: belerohantak egy viharba, és ő visszaemlékezett arra, Jézus mit tett a nagy viharral a galileai tengeren: „csendesülj el” – mondta. És úgy lett. Dovie mesélte később: „gyakran hívott fel a parancsnoki hídra a kapitány, és én csak annyit mondtam: ‚vihar elcsöndesülsz Jézus nevében!’ S a vihar elcsöndesült.” Ám sok keresztény, akik akár többet is tudnak már, és több gyümölcsöt is teremtek, mivel ezt nem tudják, lehet, hogy elpusztulnak a viharban.

Emlékszem egy hölgyre, aki egy évvel ezelőtt tavasszal tornádóba került – itt Oklahomában több tornádó van, mint az ország más részein – írt nekünk és adományt küldött. Amikor Dallasban járunk, akkor éppen rálátunk a házára. Az ő háza egy ilyen vihar után állva maradt, míg körülötte a többi összedőlt. „Hagin testvér, örülök, hogy megvettem a könyvedet Jézus Krisztus nevéről, és a ‚Hívő hatalma’ c. könyvet – írta -. Mi egyszerűen csak gyakoroltuk a hitünket Jézus nevében.” Tanú vagyok rá, hogy ez valóban így van. Isten nincs a viharok borzalmaiban, az ördög van benne.

Az emberek gyakran Istent teszik felelőssé, és nem azt, aki a rombolás hátterében áll. Ez a szegény ember is, aki ott ült az Ékes kapunál, nem tehetett arról, hogy béna, és nem is Isten tehetett róla. S miután Péterhez mentek az emberek, ő azt kérdezte: „miért csodálkoztok, és néztek olyan várakozóan ránk, mintha a mi erőnk vagy szent életünk cselekedte volna ezt?” Más szóval Péter azt mondta: úgy néztek ránk, mintha mi valakik lennénk. Pedig nem miattam, vagy János miatt, hanem Jézus neve miatt történt ez. Az Ő neve! Jézus neve! Halleluja! Az Ő nevébe vetett hit cselekedte ezt. Az Ő nevében való hit tette őt teljesen egészségessé.

Sokan Jézus nevét úgy használják, mint valami jószerencsére feljogosító dolgot. Jézus nevében erő van. Hatalom és tekintély van az Ő nevében. Dicsőség van az Ő nevében. A hit lehet kevés, vagy sok. Jézus ezért mondta: „ó kicsiny hitűek.” Sőt, a Biblia szerint Ábrahám nem volt gyenge a hitében, hanem erős. Jézus maga is jónéhányszor mondta az emberek hitével kapcsolatban: nem találtam ilyen nagy hitet egész Izraelben.

S én most újjászületett hívőkről mondom, hogy a Jézus nevébe vetett hitük nagyon gyenge, kicsi. Erősebb is lehetne.

Hogyan tudjuk növelni a hitünket? Mert hiszen képes növekedni. Akkor a Jézus nevébe vetett hit is képes nőni. 2 Thess 1:3: „a ti hitetek felettébb megnövekedett” – írta Pá apostol.

Hogy is nő a hit? Úgy, hogy táplálod a szellemi emberedet Isten Igéjével, és gyakorlod. Hogyan nőhet a hited Jézus nevében? Úgy , hogy táplálod a szellemedet Isten azon Igéivel, amiket a Biblia mond Jézus nevéről. Sok tanításra van szükségünk erről. A hit nem növkedik, ha valamikor hallottad. A hit akkor nő, ha hallod, hallod – jelen időben. Szükségünk van folyamatosan táplálni a szellemünket addig, míg a hit nem kezd el növekedni, majd gyakorolni is kell a hitünket ebben a Névben. Hit által, az Ő nevébe vetett hit által lett ez az ember egészséges. Vajon az Ő nevébe vetett hit képes-e ilyet megcselekedni ma? Hit az Ő Nevében. Hit Jézus nevében.

Elmélkedjünk csak ezen egy kicsit: „hajtsd a füleidet az én mondásomra.” Máshol olvassuk: „az Ő nevébe vetett hit által…” Álljunk meg itt egy kicsit. Tudjuk, imádság által emberek meggyógyulhatnak. „Amit csak az én nevemben kértek, megadja mennyei Atyátok.” – mondja Jézus. Másrészről viszont itt Péter nem imádkozott, hanem Jézus nevében kijeletettte a gyógyulást. A János evangélium 16:23-24: „És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.”

Dicsőség az Úrnak, Jézus meghalt a bűneinkért, feltámadt a megigazulásunkért, fent ül az Atya jobbján, és Ő a mi közbenjárónk, ezért közbenjár értünk. A fenti Ige alapján az ember és Isten között egy új korszakot jelentett be Jézus. „ És akármit kértek az Atyától az én nevemben…” „egész mostanáig nem kértetek semmit az én nevemben…”

Tudom, hogy hiába imádkozunk Jézus nevében, az emberek hitetlenek maradnak. Honnan tudom ezt? Hogy miután Jézus nevében imádkoztam betegekért, majd odamentem egy testvérhez, és érte is hasonlóképpen imádkoztam, megkérdeztem tőle: meggyógyultál, hiszed-e ezt? Ő csak ingatta a fejét: „nem tudom, de remélem, meg fogok gyógyulni.” Ha neked élő hited van Jézus nevében, akkor tudod, ha imádkozol, Ő biztosan meghallgat. Tudod, hogy Ő hall téged! S a hit törvénye ugyanaz, legyen az pénzügyi, gyógyulási, vagy üdvösségi kérés.

Feleségemmel elköltöztünk az utolsó gyülekezetből 1949-ben, amit pásztoroltam, és utazó szolgálatot kezdtem. Februártól jó néhány hónap eltelt már, és nem kértem az Úrtól tanácsot. Túl nagy árat fizetsz azért, ha nem Isten mondja, hogy szolgálj. Ez esetben a családok 85%-a tönkremegy, a gyerekek kezelhetetlenné válnak. Azt a döntést én hoztam, nem az Úr mondta nekem. Nem mindig jó a saját döntéseidet követni. Szeretem a gyerekeimet, a feleségemet, de nem tudom őket Isten elé, az Ő elhívása elé állítani. Ez nem azt jelenti, hogy nem gondoskodom róluk, van felelősségem feléjük.

Tehát: saját magam döntöttem. De ez túl sok volt nekem. Vissza kellett mennem pásztornak. Elmentem egy konferenciára, bár akkor már sorban jöttek a meghívásaim. Tudtam viszont, hogy ezen a konferencián ott lesz egy bizonyos pásztor, s őt akartam megkeresni. Mivel a következő összejövetelem túl közel volt ehhez a konferenciához, elhalasztottam a sajátomat, és erre elmentem.

Ott kiderült, hogy nincs pásztoruk, és engem kértek fel helyettesítésre. A gyülekezet nagyon jól állt anyagilag, tehát ez nagyon jó lett volna nekünk, háromszor annyit kerestem volna mint előtte. Szeretnél te is háromszor annyit keresni, mint most? A gyülekezet tagja volt egy nagyon gazdag hölgy, aki olyan pásztori lakást építtetett, hogy a szálloda elbújhatott mellette. A közüzemi díjakat is fizette. Bebútorozva várt, csak a saját holmit kellett vinni. A nagybátyám egy bank igazgatójaként 100 dollárt keresett, nekem 360 dollárt ajánlottak fel fizetésnek.

Kérdeztem egy barátomat, aki hasonló helyzetben volt: az Úr akarata ez? Mire ő: „nem tudom, de két -három évig kipróbálom, amíg megtudom mi az akarata…”

Elmentünk tehát meglátogatni azt a gyülekezetet. Tudtam, ha elvállalom a pásztori állást, az addigi lekötött alkalmaink kútba esnek, s abban az időben nehéz volt újra szervezni az ilyesmit. A test ilyenkor mindent elkövet, hogy rá hallgass. Addig egyik napról a másikra éltünk, bár az Úr így is gondunkat viselte. Végül mégis elvállatuk. Három hónap után azonban Dallasba akartunk költözni, mert nem éreztük sem én, sem a feleségem, hogy itt lenne a helyünk. A költözés mindennel együtt 100 dollárba került volna, és 2 dollár 20 centünk volt összesen. Oreta megkérdezte, ezt a 100 dollárt hogyan fogom előteremteni. Bevallottam, hogy fogalmam sincs, de a János 16-ban ott van: „amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek” – én egyszer kértem, és nem fogom még egyszer. Ezekben a napokban nem kértetek semmit, de akármit is kértek – s ebben benne van a 100 dollár is – az Atyától, ő meg fogja adni. Jézus idejében addig a pillanatig a tanítványok nem kértek semmit az Atyától, s akkor Jézus azt mondta: „kérjetek az én nevemben, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.” Félig legyen örömötök? Nem, teljes örömötök legyen.

Azt mondtam a feleségemnek: itt rontják el sokan, hogy nincs hitük Jézus nevében, s ezért elkezdenek újra imádkozni. Ha van hited ebben a névben, vajon mi történik? Amit kértél. Persze nem minden esetben elég egyszer imádkozni, például amikor választ kerestek életetek nagy kérdéseire, vagy odaszánjátok magatokat, vagy vezetésre van szükségetek. De amire Isten ígérete a rendelkezésedre áll, azért már nem kell, hiszen az Úr azt mondta: betölti minden szükségedet. Ismerjük Isten akaratát, s mivel egyszer már kértem, nem fogok még egyszer. S ez el van intézve. Amikor ezt mondtam, nem volt szinte semmi pénzem, sem leszervezett meghívásaim, tehát jövedelemre semmi kilátásom. A feleségem újra megkérdezte:

– Mit fogsz csinálni – ezt nem azért kérdezte, mert nem hitt, hanem hogy hit megvallást tegyek – ha eljön a nap, és nem lesz pénz a zsebedben? Amikor megérkezik a költöztető, és felpakolják a bútort, és nem lesz meg a 100 dollárod?

– Azt, hogy kezdjék el a pakolást – válaszoltam.

– S mit mondasz, mikor felpakoltak, és még mindig nincs meg a pénz?

– Hogy induljunk az új helyre.

– S mit, amikor megérkezünk?

– Hogy pakoljon ki – mert én hiszek Jézus nevében. S én már kértem egyszer az Atyát, hogy ezt megadja. Ha hiszitek ha nem, nem imádkoztam, sőt nem is böjtöltem ezért a 100 dollárért. Jó néhány fantasztikus lehetőséget elmulasztottam, hogy aggódjak. Éjszaka jól aludtam.

Már csak 9 nap, 8 nap, 7 nap…volt hátra. A feleségem minden áldott este megkérdezte: mit fogsz csinálni? Még most is költözni akarunk? Én aggódva forgolódhattam volna az ágyamban, ehelyett nevettem. Hittem, hogy az a név hatalmas, erős. De nem mágikus névben hittem – nem úgy működik, mint egy varázslat. Hit a Névben. Jézus nevében.

Elmentünk még a költözés előtt meglátogatni néhány ismerőst. Egyszercsak a kocsim elkezdett akadozni, s elvittem egy testvérhez, aki előtte felajánlotta a segítségét. Megnézte, nem volt semmi baja az autónak, tehát tovább hajtottunk. Majd egy ismerőshöz mentünk elbúcsúzni, aki építési vállalkozó volt. Természetesen nem a szükségeinkről beszéltünk, az nem hit, hanem pszichológia, amikor befolyásolod az embereket ezzel.

Ő kivett egy csekket a zsebéből, s kérdezte, fogsz utazni erre és erre a konferenciára a napokban? Nem, nem megyek – közöltem vele. Akkor költözünk, és sok munkánk van, a gyerekeket iskolába iratjuk, stb. Pedig ezt a csekket azért akartam adni, hogy arra a konferenciára gond nélkül tudjak menni. „Ezért akartam adni neked 100 dollárt” – mondta. „Nem, köszönöm, nem fogok menni, nyugodtan tartsd meg a pénzedet.” – válaszoltam. „Lehet hogy elvétettem Isten akaratát?” – mélázott. Nem mondtam neki, mennyire szükségem lenne éppen arra a 100 dollárra. „Tudnád mégis valamire használni ezt a pénzt?” – kérdezte. „Talán.” – mondtam. „Mert én bizony az Úrtól hallottam, hogy adjam neked. Úgyhogy ha nem is mégy, vedd el.” Én egy szóval nem említettem – néhány évvel később mondtam el neki -, hogy milyen nagy szükségben vagyunk.

Tehát költöztünk. És mindenre jutott pénz. Persze utána jöttek a havi részletek. Továbbra sem volt jövedelmem, nem volt összejövetel leszervezve. Mit csináltunk? Napról napra éltünk. Az emberek azt hiszik, ha valaki hitben él, az a Könnyű utcában lakik, Cadillac-kel közlekedik, és repülővel jár dolgozni. Többször kell a porba esned, hogy a hited olyan legyen, mint a hétszer megpróbált arany. Bizony neked is dicsérned kell az Urat a jóságáért, miközben csak fillérek vannak a zsebedben. Meg kell tanulnod dicsérni Őt, miközben a legnehezebb próbában vagy. És kiáltanod, hogy boldog vagy! Néhány ember a táncolást csak a gyülekezetre redukálja, az otthonukban nem teszik, mintha ott lenne az ördög. De akkor a legjobb ugrálni és táncolni, amikor a legnehezebb helyzetben vagy.

Legtöbbször saját magamban, Isten színe előtt ugráltam és táncoltam. A nehéz helyzet kellős közepén. Amikor minden azt sugallja: nincs már semmi esély, vége! Akkor kell a táncod felénél tartani. Ilyankor azt kiáltottam: köszönöm Uram a próbát, a kísértést. Köszönöm Uram, hogy van még egy lehetőség, amikor bebizonyosodik, hogy a Biblia igaz, bebizonyosodik a hitem Jézus nevében. Mindenki nagyon hitben tud járni, mikor a gyerekek egészségesek, a munkája jó, sok pénzt keres, amikor minden rendben van. De amikor semmi nincs rendben, fájdalom van a testedben, és senkinek sem lenne kedve nevetni, és örömkiáltásokat hallatni – akkor van a te időd. Hitre van szükség, hogy örömödben táncolj, mikor nincsenek kifizetve a számláid.

Elmentünk egyszer gyülekezetbe, és a pásztor mondta, négy gyülekezet is itt tartja majd az istentiszteletét. Hétfő esténként mindegyiknek tartunk egy közös alkalmat. Gyere, látogassuk meg. Felváltva prédikáltak, és aki prédikált, annak a gyülekezete kapta meg az adományt. Egyikőjük, aki épp akkor volt soron, felkért, hogy én prédikáljak. Gyűjtés után a tányéron levő pénzt odaadta. Akkoriban főleg aprópénz volt az adakozás. Hazafelé nagyon húzta az aprópénz a zsebemet, tehát otthon gyorsan kitettem az asztalra. Következő nap három fizetési kötelezettségem volt. És lám: pont annyi pénz gyűlt össze, mint amire szükségem volt! Befizettem a csekkeket, és utána megint nem volt csak 10 centem. Ó de csodálatos idők voltak! A hit a Névben tette ezt csodálatossá. A hit Jézus nevében, és nem egy prédikátor nevében! Hit az imádságban? Lehet hited az imában, de az én hitem nem az imában van, hanem Jézus nevében, aki betölti minden szükségemet. Látszólag nem sok a különbség, de a valóságban igen nagy.

„Amit csak kérsz az Atyától az én nevemben…” – Ő oda fogja adni neked. A kulcs: „az én Nevemben”! Egészen a mai napig semmit nem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és Ő meg fogja adni. Ez jövő időben van, még nincs meg neked. De ha van hited a Névben, akkor meg fogod kapni. Azt mondtam a feleségemnek: „nem vagyok hajlandó imádkozni ezért, mert egyszer már kértem.” Kérj, és megkapod! Hogy a te örömöd teljes legyen! Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen.

Halleluja!

Ima: Köszönöm Úr Jézus. A Név, a Név, mindennap ugyanaz. A Név megnyitja a menny kincsestárát. A Név az oka a menny áldásainak, ami rám hull. A Név harcol az ellenségem ellen, annak gonosz munkája ellen, és teszi azt nevetségessé. Mivel látható, hogy ez a Név ugyanaz, az én hitem ebben a Névben van, mert ez a név tele van hatalommal, irgalommal, erővel, dicsőséggel, és ebben az órában is hatékony. Tehát én örvendek, örülök, mert az én örömöm teljes.

Fordította: Orbán Tibor